Nieuws Curaçao

Kabinet Pisas gaf in 2022 ruim een half miljard gulden uit dat niet begroot was

WILLEMSTAD – Het kabinet Pisas heeft in 2022 voor ruim een half miljard gulden meer uitgegeven dan begroot, ook is er minder geld binnen gehaald dan gepland. De belangrijkste meeruitgaven vonden plaats bij de ministeries van Financiën, Gezondheid, Milieu en Natuur van minister Javier Silvania en het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van minister Charles Cooper. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport over de jaarrekening 2022.

Die geeft volgens de Rekenkamer dan ook geen deugdelijk en getrouw beeld van de positie van het Land per 31 december 2022 en het resultaat over 2022 zoals wettelijk voorgeschreven.

Diverse betaalbaarstellingen zijn in strijd met de wet niet door de bevoegde betalingsordonnateurs uitgevoerd, wat resulteert in een financiële rechtmatigheidsfout van bijna 55 miljoen gulden. De Rekenkamer heeft ook aangegeven dat de jaarrekening niet alleen onvolkomenheden in rechtmatigheid toont, maar ook ernstige getrouwheidsfouten bevat, waardoor er geen volledig inzicht is in de financiële status van het land.

De Rekenkamer wijst op vertragingen in het verbetertraject van het financieel beheer, dat moet leiden tot een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening van 2026. Zij beveelt de Staten dringend aan om de Raad van Ministers en de minister van Financiën te vragen de knelpunten aan te pakken, met name de capaciteitsproblemen en de uitblijvende besluitvorming die de voortgang van de Roadmap naar een goedkeurende verklaring hinderen.

Daarnaast benadrukt het rapport van de Rekenkamer de noodzaak om alle financiële verplichtingen volgens de geldende wet- en regelgeving te laten aangaan en de betalingen door de daartoe bevoegde functionarissen te laten verrichten. Ook wordt er op gewezen dat sancties moeten worden opgelegd aan degenen die zich niet aan deze regels houden.

Deel dit artikel