Nieuws Curaçao

Koninkrijksbeurs voor Caribische studenten moet bursalen beter voorbereiden

WILLEMSTAD – Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland gaan een beurs creëren om de uitwisseling van studenten binnen het Koninkrijk te vergroten. Dat is besloten tijdens het jaarlijkse Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat nu plaatsvindt op Curaçao.

Volgens de Nederlandse minister Robbert Dijkgraaf is het belangrijk dat jonge mensen van de eilanden een beter perspectief krijgen door gebruik te maken van de kracht van het Koninkrijk.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat veel Caribische studenten in het vervolgonderwijs in Nederland tegen extra barrières aanlopen.

Een ‘Caribbean academic orientation year’ moet Caribische studenten beter voorbereiden op een opleiding op het hbo en de universiteit in Nederland. 

De drie universiteiten in het Caribisch gebied moeten dat als gezamenlijk programma aan gaan bieden, waarbij ze de optie hebben samen te werken met Nederlandse hogescholen en universiteiten. 

Het is de bedoeling dat op lange termijn het voortgezet onderwijs in het Caribisch gebied zelf beter aan gaat sluiten bij het vervolgonderwijs in Nederland.

Deel dit artikel