Nieuws Curaçao

Koopkracht op Curaçao is 16 procent gedaald

WILLEMSTAD – De koopkracht op Curaçao is met 16 procent gedaald vergeleken met 2012. Dat meldt Javier Silvania aan het College financieel toezicht. De minister van Financiën baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens het CBS is de koopkrachtdaling mede het gevolg van het achterblijven van salarisindexeringen. Negen jaar lang gebeurt er nauwelijks iets op dat vlak.

Het uitblijven van indexering heeft gevolgen voor het aantrekken van broodnodig nieuw personeel, stelt Silvania. Het brengt ook de nodige kwaliteitsverlies met zich mee omdat er goed opgeleid personeel al weg is.

De regering heeft daarom besloten de 12,5 procentsmaatregel te versoepelen en dit jaar nog drie procent vakantiegeld uit te betalen. Volgend jaar zelfs de volle zes procent. Ook een nieuwe loontreden van drie procent ligt in het verschiet. Die laat als twee jaar op zich wachten, aldus de minister. Vanaf 2024 wordt de loontrede weer gekoppeld aan de prestatie van de individuele ambtenaar.

Aan de afbouw van de 12,5 procentsregeling heeft Nederland voorwaarden verbonden. Maar niet alle voorwaarden liggen in handen van de regering, zegt Silvania. Zoals de wet op de topinkomens. Dat is aan het parlement om die goed te keuren. Ook de koppeling tussen ambtenarensalarissen en die van politici is een voorwaarde waarover de regering niets te zeggen heeft. Dat is aan het Ambtenarenoverleg.

Deel dit artikel