Curaçao

Massa sterilisatie en castratie voor huisdieren op Curaçao

In een gezamenlijke inspanning om het welzijn van dieren op Curaçao te verbeteren en te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten, bieden drie hondenstichtingen – Rescue Paws Curaçao, Stichting Dierenhulp en Stichting DOG – een bijzondere mogelijkheid voor hondeneigenaren met een beperkt budget. Tot 1 juli kunnen zij hun hond laten chippen voor slechts dertig gulden, waarbij de kosten voor sterilisatie of castratie volledig worden gedekt door het project.

Dit initiatief is niet alleen een antwoord op de overmatige aantallen ongewenste nestjes en het daarmee samenhangende dierenleed, maar sluit ook aan bij de Dierenwelzijnswet die sinds 1 januari 2023 van kracht is op het eiland. Volgens deze wet moet elke hond vanaf 1 januari 2025 geregistreerd en gechipt zijn. Door middel van deze actie wordt het voor eigenaren met minder financiële middelen makkelijker om aan deze eis te voldoen.

“Het is essentieel dat we de kraan van ongewenste nestjes zo snel mogelijk dichtdraaien,” verklaart een woordvoerder van het project. “Veel honden produceren meerdere nestjes per jaar, wat snel leidt tot een overbevolking en verhoogd dierenleed. Met dit massale sterilisatie- en castratieproject hopen we dit probleem bij de wortel aan te pakken.”

De stichtingen hebben de handen ineengeslagen met lokale dierenartspraktijken zoals Veterinary Centers Curaçao en Veterinary Clinic Alablanca om deze service mogelijk te maken. Deze actie is volgens de organisaties een cruciale stap vooruit in de inspanningen om het aantal zwerfhonden te verminderen en het algehele dierenwelzijn op Curaçao te verbeteren.

Deel dit artikel