Nieuws Curaçao

Minimumloners in Caribisch Nederland in 2023 ruim 180 dollar per maand meer

KRALENDIJK – Werknemers die het minimumloon verdienen gaan er per volgend jaar zo’n 180 à 190 dollar per maand op vooruit. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft de concrete bedragen gisteren bekend gemaakt.

De verhoging betekent voor werkenden van 21 jaar of ouder op Bonaire dat ze een minimum inkomen van 1.236 dollar per maand gaan verdienen. Op Sint Eustatius wordt het minumumloon bij een veertigurige werkweek 1.446 dollar en op Saba 1.434 dollar. 

De verhoging op Bonaire is met 18,2 procent het hoogst. Op Sint Eustatius us de verhoging 14,3 procent en op Saba 15 procent.

Kinderbijslag en AOV

Alle ouders en verzorgers krijgen in 2023 rond de 30 dollar per kind per maand meer kinderbijslag. Daarmee wordt de kinderbijslag per kind op Bonaire 131, op Sint Eustatius 128 op Saba 129 dollar per maand.  

Ouderen krijgen in 2023 een hoger basispensioen. Deze stijgt met zo’n 39 procent op Bonaire, 23 procent op Sint Eustatius en 31 procent op Saba. 

Dit betekent dat een gepensioneerde met volledige AOV-opbouw op Bonaire  1.047 dollar per maand ontvangt. Op Sint Eustatius en Saba is dat 1.113 en 1.175 dollar. 

De zogeheten ‘duurtetoeslag’ die AOV-gerechtigden op de bovenwinden ontvangen, is hierbij inbegrepen. Hiermee wordt de AOV versneld verhoogd naar het niveau van het ijkpunt sociaal minimum. 

AOV-gerechtigden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan er in 2023 respectievelijk 295, 151 en 204 dollar per maand op vooruit. Voor paren is dat het dubbele bedrag. 

Onderstand

De concrete verhoging van de onderstand is afhankelijk van de huishoudsituatie. De onderstand voor alleenstaanden op Bonaire die zelfstandig wonen bedraagt per 1 januari 2023 413 dollar per twee weken, op Sint Eustatius is dat 487 dollar en op Saba 483 dollar. Dat is een verhoging van zo’n 35 procent, waarmee alleenstaanden er per twee weken zo’n 110 tot 120 dollar op vooruitgaan. 

Voor paren op Bonaire die zelfstandig wonen bedraagt de onderstand 571 dollar per twee weken, op Sint Eustatius is dat 668 dollar en op Saba 662 dollar. Dat is een verhoging van gemiddeld 36 procent, waarmee paren in 2023 per twee weken zo’n 160 tot 170 dollar meer krijgen. 

Het basisbedrag van de onderstand wordt alleen met de inflatie verhoogd en komt op Bonaire uit op 216 dollar, op Sint Eustatius en Saba op 254 en 252 dollar.

Deel dit artikel