Overheid

Nieuwe aanpak voor onverzekerde voertuigen op Curaçao nog onduidelijk

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid en de Curaçaose en Bonaireaanse Verzekeringsassociatie CBIA zijn in overleg over de aanpak van onverzekerd rijden. Afgelopen maandag zijn april plannen besproken om het aantal onverzekerde voertuigen te verminderen, maar belangrijke details ontbreken vooralsnog. 

De CBIA heeft problemen aan het licht gebracht die verzekeraars ervaren met onverzekerde tegenpartijen bij ongevallen. Een voorgestelde oplossing is de ontwikkeling van een database voor het synchroniseren van informatie tussen keuringsstations en de Ontvanger. Dit zou het proces efficiënter maken, maar er is een duidelijk gebrek aan details over hoe dit wettelijk ondersteund wordt, vooral in termen van kentekenaansprakelijkheid.

Er zijn namelijk plannen om overtredingen via camera’s te registreren, maar de regering heeft geen concrete maatregelen genoemd voor de wettelijke invoering van kentekenaansprakelijkheid, die essentieel is om de politie toe te staan vanachter camera’s te verbaliseren. Dit gebrek aan detail ondermijnt de potentiële effectiviteit van het voorgestelde systeem en roept vragen op over de haalbaarheid ervan.

Premier Pisas benadrukte de betrokkenheid van de regering bij deze issue, maar zonder een duidelijk wettelijk kader lijken deze beloftes oppervlakkig. De plannen voor verkeerscontroles en de nieuwe beheersystemen die binnenkort worden ingevoerd, klinken veelbelovend, maar zonder wettelijke onderbouwing blijft de gemeenschap in onzekerheid over de daadwerkelijke uitvoering.

De bijeenkomst eindigde positief en er werd een vervolgbijeenkomst gepland om de voortgang te bespreken. De overheid en de CBIA hebben een goede eerste stap gezet, maar het ontbreken van een discussie over kentekenaansprakelijkheid laat een belangrijke lacune in de aanpak van dit probleem. Dit aspect is cruciaal voor het slagen van het nieuwe systeem en verdient aanzienlijke aandacht in toekomstige discussies en plannen.

Deel dit artikel