Nieuws Curaçao

Op Sint Maarten hoef je je straf niet uit te zitten, geen plek

De veiligheid in de Point Blanche-gevangenis is nog steeds in het geding. Dat valt op te maken uit de 32e voortgangsrapportage over Sint Maarten. Er is een ernstige personele onderbezetting waardoor er per shift maar drie tot vier bewaarders zijn op een bezetting van zeventig gedetineerden. 

De huidige capaciteit is vol, nieuwe criminelen worden weggestuurd, oude criminelen vervroegd in vrijheid gesteld.  Ook jeugdige criminelen worden, in elk geval tot de komende maand mei, naar huis gestuurd omdat er geen detentieruimte is. En dat ongeacht de zwaarte van het delict.

Personele bezetting

Volgens de commissie worden de problemen met de gevangenis op Sint-Maarten niet voortvarend aangepakt. Er is nog steeds geen programma-manager, geen directeur – ook al lijkt die nu wel snel te komen – en  de functie van hoofd bedrijfsvoering van de gevangenis staat al jaren open.

Dat laatste klemt des te meer omdat de afwezigheid van deze vitale functie een van de belangrijkste reden voor het slecht functioneren van de inrichting is, aldus de voortgangscommissie.

Die vindt het een goede stap dat het contract met de particuliere bewakingsdienst per 1 januari is beëindigd en dat voor de beveiliging het Vrijwilligerskorps van Sint Maarten nu is ingezet. De volgende stap moet zijn om op korte termijn eigen beveiligingspersoneel aan te nemen en in te zetten.

Nieuwe gevangenis

De ministerraad heeft inmiddels ingestemd de nieuwbouw van de gevangenis. De commissie raadt partijen aan om in een vroeg stadium te oriënteren welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn, ook al omdat voor de financiering van een groot project in de landsbegroting in de komende jaren geen ruimte is.

De commissie heeft ook geconstateerd dat er al marktpartijen actief zijn en er zelfs concrete bouwplannen op tafel liggen. Dat is volgens hen geen goede zaak. De commissie wijst met klem op de juiste volgorde: eerst de goedkeuring van een door alle betrokken partijen opgesteld programma van eisen waar een nieuw gebouw aan moet voldoen. Daarna een nieuw detentiebeleid zodat inzicht verkregen wordt in de gewenste capaciteit van de nieuwe gevangenis.

Zodra het programma van eisen is goedgekeurd kan vervolgens een openbare aanbesteding plaatsvinden, waarvan ook de financiering een onderdeel kan zijn.

Essentieel is dat parallel aan het bouwtraject de nieuwe organisatie wordt ingericht: her en bijscholing van personeel, aantrekken nieuw personeel en opleiding. Daarvoor moeten tijdig in de begroting van justitie voldoende financiële middelen worden opgenomen, zegt de commissie.

Deel dit artikel