Nieuws Curaçao

Rechter: Venezolanen in SDKK moeten onmiddellijk vrij

WILLEMSTAD – Vier van de zes Venezolaanse vluchtelingen die vastzitten in de SDKK-gevangenis moeten ogenblikkelijk worden vrijgelaten. Dat vonnist rechter Eveline Nootenboom-Lock van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in een kort geding dat tien van hen hadden aangespannen tegen de Curaçaose overheid. De rechter voerde tijdens de behandeling van het kort geding zelf een inspectie uit in de SDKK-gevangenis.

Vier vrouwen waren al vrijgelaten, vier mannen volgen nu. Twee andere mannen waren uitgeprocedeerd en blijven vast tot hun uitzetting komende zondag, 17 juli. Mocht die uitzetting niet lukken, dan moeten ook zij worden vrijgelaten.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Amnesty

Het vonnis van rechter Nootenboom-Lock bevestigt de eerdere observaties van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties, Amnesty International en de Raad voor de Rechtshandhaving dat de bewaring van vreemdelingen in de SDKK nogal wat te wensen overlaat en soms in strijd is met de mensenrechten. 

Amnesty constateerde eerder al dat bij de bewaring van vreemdelingen soms vergeten wordt dat het niet om strafrechtelijk gedetineerden gaat. De rechter stelt in haar vonnis vast dat het regime dat op de Venezolaanse mannen van toepassing is, strenger is dan het regime van strafrechtelijk gedetineerden. 

Zij moeten achttien uur per dag in hun cel blijven. Die bovendien benauwd en donker zijn en waarbij de verlichting enkel aangaat tussen 19.00 uur en 21.00 uur ’s avonds. Zij mogen, zo zag de rechter slechts zes uur per dag uit hun cel. Gedurende dat beperkte aantal uren hebben de mannen weinig tot geen recreatiemogelijkheden en is van een zinvolle dagbesteding geen sprake. 

Regime

“Dat is anders bij de strafrechtelijk gedetineerden die onder meer beschikken over een sporthal, bibliotheek en werkplaatsen en (daardoor) ook zicht hebben op de buitenwereld”, aldus Nootenboom. “Voorts geldt dat de mannen slechts eenmaal per twee weken ‘virtueel’ bezoek mogen ontvangen en er slechts toegang tot de telefoon is op eigen kosten. 

De rechter vindt dit regime dat op de mannen van toepassing is, zeker nu deze situatie al sinds 31 mei 2022 voortduurt, ontoelaatbaar en in strijd met artikel 5 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Volgens rechter Nootenboom handelt Curaçao daarmee onrechtmatig jegens de Venezolaanse mannen.

Deel dit artikel