Nieuws Curaçao

SER advies: jongeren tussen 18 en 21 jaar moeten op Curaçao ook volwassen minimumloon krijgen

WILLEMSTAD – Zelfstandige jongeren, die de wettelijke volwassen leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die werken, hebben recht op het bruto wettelijk volwassen minimumloon. Het huidige minimumjeugdloon kan daarom voor jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar worden afgeschaft. Dat zegt de Sociaal Economische Raad SER in een uitgebracht briefadvies aan de Staten.

de MAN-fractie had een aangepast ontwerp van een initiatief-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen aangeboden. De wijziging betrof het verlagen van de leeftijd van 21 naar 18 jaar van het het wettelijk volwassen minimumloon.

De SER heeft over dit onderwerp al in 2021 uitvoerig geadviseerd naar aanleiding van een eerdere versie van het initiatiefwetsvoorstel en kwam toen tot diezelfde conclusie. Er zijn geen nieuwe feiten, omstandigheden en of verklaringen aangedragen om dat standpunt te herzien.

De SER vindt dat een verschil in behandeling van de leeftijdsgroep met de groep die nu volwassen minimumloon krijgen zowel beleidsmatig als in juridische zin niet gerechtvaardigd.

Ook heeft de raad geen een overtuigende rechtvaardigingsgrond in beleidsmatige zin kunnen vinden voor een verschil in behandeling ten behoeve van de leeftijdscategorieën ’19-20’ jarigen die op Curaçao doorgaans op parttimebasis in de horeca en of de detailhandel (retail) werkzaam zijn.

Anders is dat voor 16- en 17-jarigen op de arbeidsmarkt die onderworpen zijn aan de leerplicht. Om hen zoveel mogelijk te stimuleren hun middelbare schoolopleiding af te maken is het uitgangspunt om 75 procent van het volwassen minimumloon te betalen te verdedigen.

 

 

Deel dit artikel