Nieuws Curaçao

SER: wetgeving op de kansspelen overnieuw

SER: wetgeving op de kansspelen overnieuw

De vernieuwde wetgeving op de kansspelen en de kansspelbelasting moet terug naar de tekentafel. Dat oordeelt de Sociaal Economische Raad in haar advies. Zoals die nu ontworpen is, mist die zijn doel: goede regulering en verhoogde inkomsten voor de overheid.

Paradoxaal, want de minister van Financiën heeft de adviesaanvraag met het kenmerk ‘spoed’ verstuurd, mede in verband met Covid en de eisen die Nederland stelt voor liquiditeitssteun. Maar nieuwe wetgeving voor de goksector is geen onderdeel van de Nederlandse voorwaarden voor liquiditeitssteun, zegt de SER.

Bovendien zijn de genoemde inkomsten die de overheid wil behalen voor de landskas van 115 miljoen gulden in het eerste jaar, en daarna oplopend tot 215 miljoen in 2024, volgens de SER onvoldoende onderbouwd en in feite een slag in de lucht.

Oneigenlijk argument

De SER denkt dat overheid vooral haast heeft met de nieuwe wetgeving om snel meer belastinginkomsten voor staatskas te genereren vanwege de nijpende situatie als gevolg van de pandemie. Maar het Hoge College van Advies vindt dat een oneigenlijk argument.

Zoals de wet nu in elkaar is gezet, is het nog maar de vraag of het geld oplevert, aldus de SER. De regering heeft daar geen studie naar gedaan.

Misplaatst

Volgens de SER is het zelfs misplaatst om de invoering van deze nieuwe wetgeving te koppelen aan de Covid-pandemie en de daaruit voortvloeiende economische problemen van het land Curaçao.

De behoefte aan modernisering bestaat al veel langer, en de pandemie met alle negatieve financiële gevolgen kan naar het oordeel van de SER niet gebruikt worden om onvoldoende doordachte en overhaast opgestelde regelgeving door te voeren. Dit leidt volgens de SER tot onverantwoorde gevolgen met geen enkel financieel voordeel voor het land.

Omvang i-Gaming

De SER vindt het een aderlating dat in de financiële paragraaf en ook elders in de memories van toelichting op de wet gegevens ontbreken over de huidige omvang en bijdrage van de i-Gaming industrie.

Zodoende kan er geen vergelijking gemaakt worden met de te verwachten inkomsten. Bij de weergave van de huidige inkomsten moeten naar het oordeel van de SER niet uitsluitend de inkomsten direct verkregen uit het afgeven van de vergunningen meegerekend worden, maar tevens de indirecte inkomsten die voortkomen uit de vestiging van bedrijven op Curaçao.

Fiscaal stelsel

De SER vindt het ook zeer onaannemelijk dat Curaçao kan beginnen met incasseren voordat het stelsel van vergunningen, toezicht en voorzieningen op orde is. De overheid denkt snel geld binnen te kunnen halen terwijl er geen robuust fiscaal stelsel is om dat te realiseren.


Deel dit artikel