Nieuws uit Nederland

Staatssecretaris Van Huffelen blikt terug op bijzondere en complexe Koninkrijksrelaties

WILLEMSTAD – Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, heeft tijdens haar ruim twee jaar in functie de diversiteit en complexiteit van de Koninkrijksrelaties ervaren. In een mogelijk laatste brief aan de Tweede Kamer benadrukt ze de unieke behoeften en prioriteiten van de eilanden en gemeenschappen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Naar alle waarschijnlijkheid is morgen, 12 juni, haar laatste parlementaire verplichting als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Daarna treedt een nieuw kabinet aan gevormd door PVV, VVD, NSC en BBB.

Van Huffelen zette zich in voor het versterken van de band tussen Europees Nederland en de Caribische delen, met wederzijds respect en vertrouwen als basis. Ze streefde naar concrete, merkbare vooruitgang voor de eilandbewoners. 

“Ik ben trots op wat dit kabinet de afgelopen jaren heeft bereikt”, zegt ze. Er zijn aanzienlijke stappen gezet richting een sociaal minimum voor alle inwoners van Caribisch Nederland, met verhogingen van het minimumloon en uitkeringen om armoede op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te bestrijden.

Belangrijke initiatieven zoals betaalbare kinderopvang, meer woningen, en het verduurzamen van de energievoorziening zijn geïmplementeerd. De economische ontwikkeling van de eilanden wordt gestimuleerd en de kwaliteit van de natuur verbeterd. Ook is de bestuurlijke ingreep op Sint-Eustatius beëindigd met de benoeming van een nieuwe gezaghebber in april.

Onderlinge regeling

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten heeft Van Huffelen de Onderlinge Regeling Samenwerken bij Hervormingen afgesloten. Deze regeling bevordert de samenwerking tussen de vier landen binnen het Koninkrijk om de economische weerbaarheid te versterken. “We werken op basis van een gelijkwaardige samenwerking met heldere en controleerbare afspraken”, legt ze uit.

Daarnaast is er een akkoord bereikt met Aruba over de totstandkoming van een rijkswet voor financieel toezicht en een oplossing gevonden voor de problemen bij pensioenverzekeraar ENNIA in Curaçao en Sint-Maarten. Samen met de Wereldbank is er hard gewerkt aan de wederopbouw van Sint-Maarten na orkanen Irma en José.

Een emotioneel moment voor Van Huffelen was het aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernijverleden door de minister-president en de koning. “De rehabilitatie van Tula markeert een belangrijk moment voor Curaçao”, vertelt ze. Deze gebeurtenissen benadrukken het belang van een voortdurende dialoog en inspanning om de historische verbinding tussen alle delen van het Koninkrijk te onderhouden.

De talloze contacten en ervaringen tijdens haar bezoeken aan het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben een diepe indruk op Van Huffelen gemaakt. “De connectie die ik met de zes eilanden en hun gemeenschappen heb ervaren, zal ik altijd met mij meedragen,” concludeert ze.

Deel dit artikel