Curaçao

Staten Curaçao wijzen wetsontwerp geschillenregeling af

Willemstad – De Staten van Curaçao wijzen unaniem de ontwerp-rijkswet voor het beslechten van geschillen tussen de landen van het Koninkrijk af.

In een schriftelijke reactie op het wetsvoorstel van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijzen zij er op dat de voorgestelde regeling niet voldoet aan de criteria die door de vier landen van het Koninkrijk zijn afgesproken dat geschillen aan een onafhankelijk instituut zouden worden voorgelegd waarvan de uitspraken bovendien bindend zouden zijn.

In het voorstel van Knops krijgt de Rijksministerraad waarin Nederlandse bewindslieden in de meerderheid zijn het recht om uitspraken naast zich neer te leggen.

De fracties noemen het teleurstellend dat de regering van Nederland het verzoek van de drie landen om het wetsvoorstel aan te houden heeft genegeerd. Zij betwijfelen of Den Haag het belang inziet dat het succes van de regeling mede afhangt van het draagvlak. Eerder wezen de Staten van Aruba en Sint Maarten al de regeling van de hand. De Tweede Kamer moet nog reageren.

Deel dit artikel