Nieuws Curaçao

Taxatie van oude boeken bij de Universiteit van Curaçao

WILLEMSTAD – Bezitters van oude en zeldzame documenten en publicaties kunnen op 13 en 14 mei naar de taxatie-inloopdagen komen van de Universiteit van Curaçao.

Een speciaal aangestelde taxateur zal tijdens deze dagen meegebrachte oude boeken zoals oude (staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten beoordelen op hun waarde.

De Universiteit wil met de actie een bijdrage leveren aan de lokale kennis en inzicht van de waarde van oude en antieke documenten en publicaties op Curaçao.

Voor het veiligstellen van het cultureel erfgoed is het volgens de Universiteit van belang dat degenen die in het bezit zijn van oude en zeldzame publicaties, bekend zijn met de waarde hiervan. De waarde is onder meer van belang bij de overweging om te investeren in conserveringsmaatregelen en/of restauratie en voor de verzekering.

De taxaties vinden plaats alleen op 13 mei en 14 mei in de bibliotheek van de Universiteit. De kosten voor een taxatie zijn vijf gulden voor één tot ongeveer tien boeken of seriewerken.

Een bezoek aan huis voor grotere collecties/bibliotheken is, buiten deze taxatiedagen om, eventueel ook mogelijk en de kosten daarvoor (binnen Willemstad) bedragen vanaf 25 tot maximaal vijftig gulden per bezoek.

Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf 400 gulden en tegen een van tevoren afgesproken tarief.

Deel dit artikel