Curaçao

Team van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bezoekt Curaçao en Aruba

Ondernemer Daphne Bos van Dushi U Curaçao toont een voucher uit het starters international business programma waardoor zij ondersteuning kan krijgen van exportcoach Tamira la Cruz (links van haar). Verder op de foto de RVO-delegatie onder aanvoering van Ronald Vermeeren (derde van links) en medewerkers van het van het ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao.

 

Door René Zwart©

Den Haag – Een team van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bezoekt deze week Curaçao en Aruba om toe te lichten wat de organisatie voor ondernemers in de Caribische delen van het Koninkrijk kan betekenen. In Willemstad gebeurde dat tijdens de Export Awareness Week.

Het gehele pakket aan instrumentarium dat de RVO heeft ontwikkeld ten behoeve van handels- en exportbevordering staat sinds kort ook ter beschikking van bedrijven op alle zes eilanden die hun vleugels willen uitslaan naar nieuwe afzetmarkten buiten het Koninkrijk. De RVO helpt onder meer bij het vinden van informatie over de exportmarkt, het leggen van contacten met potentiële zakenpartners en het benutten van (financiële) ondersteuning.

De producten en subsidies van de RVO worden in samenwerking met lokale partners aangeboden, onder dezelfde voorwaarden als voor Nederlandse bedrijven. Ook startende ondernemers kunnen er gebruik van maken. De openstelling van de diensten voor Caribische ondernemers is te danken aan een gezamenlijke inspanning van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat (waaronder de RVO formeel valt) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor het uitvoeren van de instrumenten op Curaçao is het ministerie van Economische Ontwikkeling partner van de RVO.

Vanuit het bedrijfsleven op Curaçao en Aruba is enthousiast gereageerd op de uitbreiding van de RVO-diensten naar de andere Koninkrijks(ei)landen.

Deel dit artikel