Onderwijs

Tekort aan Nederlandse taaldocenten op Curaçao

Commissievergadering | Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Er is een tekort aan docenten voor de Nederlandse taal op scholen in Curaçao. Dat stelt minister Sithree van Heydoorn van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Het probleem werd gemeld tijdens een commissievergadering over taalbeleid, waarbij ook de kwaliteitscontrole van taalonderwijs werd besproken.

Naast Nederlands, wordt op Curaçaose scholen ook onderwijs gegeven in Papiaments, Engels en Spaans, talen waarvoor momenteel voldoende leraren beschikbaar zijn.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Papiaments en Nederlands zijn de officiële talen van Curaçao. Papiaments is de meest gesproken taal in het dagelijks leven en wordt gesproken door de meerderheid van de bevolking. Nederlands wordt gebruikt in bestuur, wetgeving, en formeel onderwijs, hoewel het niet de moedertaal is voor veel inwoners.

Ondanks dat Nederlands minder frequent gesproken wordt in het dagelijkse leven, speelt het een belangrijke rol in het onderwijssysteem op Curaçao. Alle formele en hogere educatie vindt plaats in het Nederlands, wat essentieel is voor studenten die hoger onderwijs in Nederland willen volgen.

Taalbeleid

Het ministerie van Onderwijs werkt voortdurend aan het verbeteren van het taalonderwijs. Er zijn initiatieven om de kwaliteit van het onderwijs in alle talen te verhogen, met speciale aandacht voor het waarborgen van voldoende competentie in het Nederlands, gezien zijn belang voor academische en professionele doeleinden.

Parlementslid Gilbert Doran (MFK) heeft gevraagd naar de methoden die worden gebruikt om de taalkwaliteit zowel in de gemeenschap als op scholen te meten. Minister Van Heydoorn gaf aan dat na het vaststellen van vereiste niveaus, er een systematische controle op de kwaliteit van taalonderwijs zal plaatsvinden, waarbij examens aan het einde van de termijnen worden geëvalueerd.

Het ministerie is ook bezig met een inventarisatie van onderwijsmaterialen en de beschikbaarheid van docenten, in samenwerking met schoolbesturen, om eventuele aanpassingen in de wetgeving te bepalen die nodig zijn om aan de behoeften van de scholen te voldoen.

De Inspectie van Onderwijs speelt een cruciale rol in het handhaven van onderwijsniveaus en de kwaliteit van het taalonderwijs, met speciale controles aan het einde van het schooljaar om eventuele discrepanties in taalbeheersing en -uitvoering op te sporen.

Deel dit artikel