Nieuws Curaçao

Vakbonden stellen ultimatum aan Curaçaose regering om geld

WILLEMSTAD – Een gezamenlijk front van vijf vakbonden, waaronder S.A.P, S.T.r.A.F., N.A.P.B., SITEK en ABVO, heeft de regering van Curaçao een ultimatum gesteld. Binnen dertig dagen eisen zij de uitbetaling van achterstallige salarisverhogingen en een drie procent lumpsum voor de periode 2019-2020. De totale schuld aan de ambtenaren, die zowel de loontrede als de lumpsum omvat, bedraagt meer dan 30 miljoen gulden.

Deze eis komt na eerdere afspraken en gedeeltelijke betalingen, waaronder een indexering van 46 miljoen gulden op 3 november, die niet volledig aan de verwachtingen van de vakbonden hebben voldaan. Minister Ornelio Martina beloofde de resterende schuld uiterlijk in december dit jaar te voldoen, met inachtneming van de precaire financiële situatie van de overheid.

Desondanks blijven de vakbonden vastberaden. Ze dreigen met juridische stappen als hun eisen niet binnen het gestelde termijn worden ingewilligd. De druk op de regering neemt toe om aan de financiële verplichtingen te voldoen en de onvrede onder ambtenaren weg te nemen.

In een poging om de situatie te adresseren, had minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio ‘Kid’ Martina, eerder voorgesteld om een totaalbedrag van 68 miljoen gulden aan de ambtenaren uit te keren. Dit bedrag was bedoeld om niet alleen de loontrede over 2019 en de indexering voor dat jaar te dekken, maar ook een eenmalige uitkering voor ambtenaren die hun maximale schaal reeds hebben bereikt in 2020. Maar dat voorstel vond geen steun in de ministerraad.

Deel dit artikel