Algemeen

Wisseling van de wacht bij Human Rights Defense Curacao 

Links op de foto HRDC-voorzitter Camillo Bakhuis, die de felicitaties in ontvangst neemt van zijn voorganger, Lucita Moenir Alam

WILLEMSTAD – De nieuwe bestuursvoorzitter van Human Rights Defense Curacao (HRDC) is Camillo Bakhuis. Hij volgt Lucita Moenir Alam op. Vanaf de start in 2019 heeft zij volgens de organisatie een onschatbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en groei van HRDC, en heeft zij zich ook ingezet voor een steeds groeiend besef van het belang van mensenrechten op het eiland.

HRDC is ontstaan uit een burgerinitiatief dat zich inzet voor de menselijke waardigheid en bescherming van mensenrechten op Curaçao.

Tijdens een afscheidslunch gaf zij in haar speech toe dat het niet altijd even makkelijk is geweest: “Een niet-gouvernementele organisatie als HRDC kan niet altijd leuke boodschappen brengen, maar moet ook aan de kaak kunnen stellen wanneer mensenrechten niet of onvoldoende worden gerespecteerd. Volgens haar moet je als onafhankelijke NGO, indien nodig, kritisch kunnen zijn”.

Onder haar voorzitterschap, heeft HRDC als onafhankelijke organisatie een belangrijke en inspirerende bijdrage weten te leveren aan de versterking van het maatschappelijk middenveld. Centraal stond daarbij het thema van migratie, met name juridische en humanitaire bijstand aan ongedocumenteerden, de lobby voor een rechtvaardig vreemdelingenbeleid en voor de inclusie van bonafide migranten op de arbeidsmarkt. 

Deze activiteiten blijven van groot belang, ook voortzetting van de jaarlijkse viering van de VN-Dag van de Democratie, die al drie succesvolle sessies heeft gekend. Daarnaast krijgen ook andere dringende kwesties meer aandacht van HRDC in de komende tijd, zoals onder meer klimaatverandering. Immers, ook het recht op een gezond en duurzaam milieu behoort tot het domein van de mensenrechten. 

Camillo Bakhuis, de nieuwe voorzitter, is vereerd om het stokje over te nemen. Hij brengt expertise met zich mee uit de semioverheid (BAB) en ook uit de private sector (MCB). Daarnaast heeft Bakhuis al eerder zijn maatschappelijke betrokkenheid getoond bij Fundashon Korsou Transparente. Bakhuis blijft minimaal twee jaar aan als voorzitter.

Deel dit artikel