Overheid

Zeer grote instemming met voorwaarden aan Nederlandse hulp

Ministers gaven afgelopen week uitleg over de acceptatie van door Nederland gestelde voorwaarden.

Willemstad- Een grote meerderheid van deelnemers aan een online enquête, georganiseerd door adviesbureau Linkels & Partners samen met onder meer curacao.nu, kan zich vinden in de voorwaarden zoals die door Nederland zijn gesteld als het gaat om financiële ondersteuning voor het Land Curaçao.

De enquête, die gedurende 48 uur online stond, werd ingevuld door in totaal 1336 respondenten. Voor de analyse van de resultaten zijn echter alleen die respondenten meegenomen die of op Curaçao woonachtig zijn, dan wel op het eiland zijn geboren doch elders wonen. Het gaat dan in totaal om 1178 personen.

De overheid op Curaçao heeft 10 jaar de tijd gehad om te laten zien of ze het zelfstandig zouden kunnen, helaas ze zijn er niet toe in staat -respondent

Op de vraag ‘Wat is je mening over de voorwaarden die door Nederland zijn gesteld voor het verlenen van financiële bijstand in het kader van de Covid-crisis?’ geeft maar liefst 70.1% van de respondenten aan het daar grotendeels (16%) of zeer mee eens te zijn (54,1%). Slecht 107 respondenten geven aan de door Nederland gestelde voorwaarden te vergaand te vinden.

Illustratie: Linkels & Partners

Instemming Regering met voorwaarden

We moeten de mensen helpen die hun werk zijn kwijtgeraakt in de Covid-crisis en Curaçao heeft geen geld -respondent

Als het gaat om de vraag of respondenten het eens zijn met de acceptatie door de regering van de door Nederland gestelde voorwaarden, is de instemming zo mogelijk nog groter. Een totaal van 1028 respondenten (87.3%) vindt dat de regering daar de juiste beslissing mee heeft genomen. 96 respondenten (8,2%) twijfelen of instemming juist was, terwijl 54 respondenten (4,6%) die instemming als een foute beslissing aanmerken.

Illustratie: Linkels & Partners

Kritiek

Hoewel de meerderheid van de respondenten positief is over de gestelde voorwaarden is er ook kritiek. Vooral zij die het niet eens zijn met de gestelde voorwaarden geven veelal een uitgebreide motivering.

De teneur van die motivering is dat de voorwaarden terecht zijn, doch het moment slecht is gekozen. “Men had al veel eerder hardere voorwaarden moeten stellen aan de regering, maar het is niet juist gebruik te maken van deze situatie”, schrijft een respondent.

Deel dit artikel