Nieuws Curaçao

Ziekenhuiszorg op Curaçao wankelt

default
foto boven: Tim van Dijk
foto onder: Dick Drayer

De overheid van Curaçao mag niet zomaar korten op het budget van het nieuwe ziekenhuis CMC. Dat besliste de rechter in een kort geding dat het Curaçao Medical Centre had aangespannen tegen de minister van Volksgezondheid en Milieu. Die wilde bijna 17 miljoen gulden korten op een budget van bijna 200 miljoen. Het ziekenhuis is blij, maar met het schrappen van de korting is het ziekenhuis niet uit de gevarenzone. De ziekenhuiszorg op Curaçao wankelt.

Redactioneel commentaar | Dick Drayer

De bezuiniging die de minister toe wilde passen heeft te maken met de 12,5 procent korting die ambtenaren op hun arbeidsvoorwaarden om hun oren kregen. Dat was een eis van staatssecretaris Raymond Knops om liquiditeitssteun te geven aan Curaçao.

Maar de zeventien miljoen die het CMC nu weer terugkrijgt is een schijntje in vergelijking tot de totale schulden die het ziekenhuis heeft, anderhalf jaar na opening. Die bedraagt ongeveer 72 miljoen gulden. De huur wordt niet meer betaald, waardoor de achterstand nu bijna 48 miljoen gulden bedraagt, De laboratoriumkosten van 17 miljoen gulden zijn niet betaald en leveranciers van medicijnen en medische materiaal wachten nog op bijna 7 miljoen gulden aan niet betaalde rekeningen.

De schuld is iets hoger dan het verschil in exploitatiekosten vergeleken met het oude ziekenhuis Sehos. Al in 2010 waarschuwde wijlen voorzitter van het College Financieel Toezicht, Hans Weitenberg, dat een nieuw ziekenhuis alleen maar te realiseren is als de premies omhoog gaan. Dat advies is postuum in de wind geslagen, zodat de jaarlijkse hogere exploitatiekosten van 60 miljoen nu de zorg in gevaar brengt.

Blunderen

Uit het vonnis blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid blundert op alle fronten. Hij is uiteraard bevoegd om een beschikking te geven door een doelmatigheidscorrectie toe te passen op de begroting van het ziekenhuis.

Maar wat de minister doet, heeft niets met doelmatigheid te maken. Erger: de regering wil volgens de rechter de eigen financiële problemen af wentelen op het nieuwe ziekenhuis.

Bij een doelmatigheidscorrectie mag je van een minister verwachten dat die het budgettair snijden motiveert door te vermelden welke kosten zij dan niet noodzakelijk acht. Maar als reden geeft de minister op dat het doel van de korting het veilig\stellen van de landsfinanciën is.

Daarmee past de minister dus niet een doelmatigheidstoets toe, maar lijkt zij door toepassing van een willekeurige korting de financiële problemen van Curaçao op het CMC te willen afwentelen.

Beschikbaarheidsfunctie

Tachtig procent van alle uitgaven van het CMC – en de overheid betwist dat niet – zijn vaste uitgaven. Die worden gedaan om ziekenhuiszorg te kunnen garanderen, de zogenaamde beschikbaarheidsfunctie. Die kosten zijn dus helemaal niet afhankelijk van het aantal BVZ-verzekerden dat gebruik maakt van zorg.

Deze uitgaven kunnen volgens de rechter dan ook niet halverwege het lopende jaar met een efficiëntieslag worden verminderd, zoals de minister dat kennelijk verwacht. Een eventuele bezuiniging van 17 miljoen gulden is niet erg realistisch.

Bovendien, en dat is extra pijnlijk, heeft de minister geen oog gehad voor het algemeen belang van continuïteit van verantwoorde zorg op Curaçao. Hij weet dat de financiële situatie van het CMC nu erg slecht is en dat de ziekenhuiszorg op het eiland in direct gevaar is. Dan kun je toch niet korten, zegt de rechter.

Maar premieverhoging, zoals Weitenberg al in 2010 aankondigde, als noodzakelijke stap om zorg te blijven bieden op Curaçao, is nog steeds een hete aardappel. Die geef je kennelijk liever door aan de volgende generatie.


Deel dit artikel