Politie en Justitie

521 verkeersboetes in vier maanden: effectief toezicht of druppel op een gloeiende plaat?

WILLEMSTAD – Het Korps Politie Curaçao heeft in de afgelopen vier maanden tijdens intensieve verkeerscontroles 521 boetes uitgedeeld voor diverse overtredingen. Dat meldt minister van Justitie Shalten Hato. Dit komt neer op ongeveer vier boetes per dag, waardoor de vraag rijst of deze frequentie voldoende is om een significante gedragsverandering onder weggebruikers teweeg te brengen.

De focus van de politie lag op overtredingen zoals door rood licht rijden, het niet hebben van benodigde documenten, het niet dragen van veiligheidsgordels, en het niet adequaat afdekken van lading door vrachtwagens. Hato benadrukte de noodzaak van deze controles om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Maar met een gemiddelde van vier boetes per dag op een bevolking waarin duizenden voertuigen dagelijks de weg op gaan, kan men zich afvragen of deze aanpak wel voldoende afschrikkend werkt. 

De samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Verkeer en Stedelijke Planning, die ook procedures voor het verwijderen van voertuigen zonder de juiste documentatie omvat, suggereert een uitgebreide strategie. 

“Tijdens de controles werd opgemerkt dat het niet alleen nodig is om bestuurders een boete te geven voor de verschillende begane overtredingen, maar in bepaalde gevallen moet het voertuig van de weg worden gehaald vanwege het niet naleven van onze verkeerswetten.”

Binnenkort zullen het Ministerie van Justitie samen met het Politiekorps Curaçao en het Openbaar Ministerie een nieuwe aanpak aankondigen waarin nog strenger wordt opgetreden tegen bestuurders die hun documenten niet in orde hebben op het moment dat ze de openbare weg op gaan. De herintroductie van een dergelijke faciliteit genaamd ‘kura’ is een van de stappen die deel uitmaken van deze aanpak.

Deel dit artikel