Nieuws Curaçao

Ajamu Baly voorgedragen als Gouverneur voor Sint Maarten

Ajamu Baly wordt door de Rijksministerraad voorgedragen voor benoeming door Koning Willem-Alexander als nieuwe Gouverneur van Sint Maarten. Hij volgt in die functie Eugene Holiday op, wiens tweede ambtstermijn op 10 oktober afloopt.  Beoogd Gouverneur Baly zal op 10 oktober tijdens een plechtige vergadering van de Staten van Sint Maarten het ambt van Gouverneur aanvaarden.

De Gouverneur van Sint Maarten vertegenwoordigt de Koning en is in die hoedanigheid het hoofd van de regering van Sint Maarten. In die functie is hij onschendbaar en zijn de ministers verantwoordelijk. Als koninkrijksorgaan behartigt de Gouverneur de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De Gouverneur wordt door de Koning benoemd voor een periode van 6 jaar. Hij kan maximaal 12 jaar aanblijven.  

Ajamu Baly (1977) is geboren op Sint Maarten. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2014 werkt hij als secretaris-directeur van de Raad van Advies van Sint Maarten. Ook is hij sinds begin dit jaar plaatsvervangend rechter-commissaris bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Sinds 2017 is hij lid van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

De Rijksministerraad bedankte tijdens de vergadering vertrekkend Gouverneur Holiday voor zijn inzet voor het Koninkrijk.

Deel dit artikel