Nieuws Curaçao

‘Burgers van Curaçao rekenen op u!’

'Burgers van Curaçao rekenen op u!'

Gouverneur Lucille George-Wout sprak gisteren na de beëdiging van de ministers van het nieuwe kabinet-Pisas de wens uit dat de regering zal handelen naar de belofte die in het regeerakkoord wordt gedaan, namelijk om samen met het volk en voor het volk te regeren. ,,De burgers van Curaçao rekenen op u!”

Dit zei zij in haar toespraak:

U wacht een zware taak. Want u begint aan de grote opgave om het Land te besturen onder uitzonderlijk lastige omstandigheden. Gelukkig lijkt de Coronacrisis op Curaçao enigszins onder controle, maar dat betekent nog niet dat we ons leven op oude voet kunnen voortzetten. En laten we eerlijk zijn. Velen hadden het vóór de crisis al niet makkelijk.

De stilstand van de economie in het afgelopen jaar heeft vervolgens de sociale en economische achterstand van velen nog verder vergroot. Het zal een zeer grote inspanning vragen om onze economie weer op de rails te krijgen en om onze mensen weer perspectief te bieden. Dat hebben we allemaal nodig.

De sociale noden zijn groot en vragen om acute actie in alle sectoren van de maatschappij; van zorg tot onderwijs; van economie tot infrastructuur; van sociale ontwikkeling tot financiën; en van justitie tot bestuur. Onze samenleving heeft nieuwe impulsen en arrangementen nodig om tot ontwikkeling te komen; en om de beschikbare talenten volledig te benutten. Want dat die talenten er zijn in onze gemeenschap; daar ben ik van overtuigd. Zij moeten een kans krijgen om zich te ontplooien in een veilige en stimulerende maatschappij.

Dat vereist samenwerking met alle geledingen en organisaties binnen het land; en ook constructief overleg met onze partners binnen het Koninkrijk. Dat betekent dat we moeten werken aan onderling vertrouwen; zowel binnen Curaçao tussen de politiek en de sociale partners, als tussen de partners binnen het Koninkrijk en internationaal; dat vertrouwen zal moeten groeien; en dat vertrouwen zult u moeten verdienen; op basis van uw inzet en prestaties!

Het is aan u, als Raad van Ministers, om het voortouw te nemen; en om de weg te wijzen uit de crisis. Dat vereist plannen en besluiten die zorgvuldig in samenspraak met alle betrokken partijen worden voorbereid, met inachtneming van de eisen van behoorlijk bestuur en ieders eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid; en die plannen en besluiten moeten gebaseerd zijn op een realistische beoordeling van onze situatie en onze mogelijkheden. Dat is de uitdaging waar u voor staat.

Maar u staat er niet alleen voor; waar mogelijk zal ik u daarin steunen. Dat is mijn rol als Gouverneur; om u aan te moedigen en om u van advies te dienen; en -waar nodig- te waarschuwen.

De titel van uw regeerakkoord; Un Gobernashon di Pueblo, pa Pueblo i huntu ku Pueblo di Korsou, Ta pueblo su bùrt! geeft u duidelijk aan waar u de komende vier jaar voor gaat. Hierbij spreek ik de wens uit dat u hier ook naar zult handelen. De burgers van Curaçao rekenen op u!


Deel dit artikel