Nieuws Curaçao

Curaçao past wetgeving witwassen en terrorismefinanciering aan

Curaçao past wetgeving witwassen en terrorismefinanciering aan
Minister van Justitie, Quincy Girigori

Curaçao heeft zijn wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aangepast. Voornaamste doel daarvan is dat in het financiële verkeer aandeelhouders traceerbaar worden.

Zo kunnen commissarissen en toezichthouders van rechtspersonen op dezelfde voet aansprakelijk worden gesteld als bestuurders. Dit betekent dat zij bij onbehoorlijke taakvervulling aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade, indien hun daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Als tweede wijziging moet het bestuur van een SPF in een register de gegevens van de begunstigden vastleggen: namen, adressen en wat hun toekomt. De nationale autoriteiten kunnen inzicht vragen in dit register.

Een houder van toonderaandelen in een NV kan – als derde maatregel – de rechten op dat aandeel niet meer uitoefenen zolang hij de aandelen aan toonder niet heeft omgewisseld in aandelen op naam.

Enquêterecht

De regeling van het enquêterecht is op enkele punten aangepast aan de wijzigingen die in 2013 in het Nederlandse enquêterecht zijn doorgevoerd.

Nieuw is dat de rechtspersoon aan het Gemeenschappelijk Hof een onderzoek en ook voorzieningen bij zichzelf kan vragen. Het verzoek wordt dan ingediend door het bestuur of de raad van commissarissen, een zogenaamde ‘zelfenquête’.

Ook nieuw is dat de curator in faillissement een enquêteverzoek kan indienen.

Met deze Landsverordening is de raadsheer-commissaris geïntroduceerd. Het Gemeenschappelijk Hof kan één van de raadsheren aanwijzen die tot taak heeft de meer praktische kanten van het onderzoek te faciliteren en eventueel met betrekking tot de praktische kanten beslissingen te nemen.


Deel dit artikel