Nieuws Curaçao

Eerste Kamercommissie verdiept banden met eilanden

WILLEMSTAD – Tijdens een elfdaagse tour van 9 tot en met 19 februari bezocht de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) verschillende eilanden binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk. De focus lag op het verkennen van lokale projecten en het voeren van gesprekken over een breed scala aan thema’s, waaronder onderwijs, economische ontwikkeling, toerisme, zorg, watermanagement, het slavernijverleden, jeugdzorg, het lokale bedrijfsleven en migratieproblematiek.

De reis, die Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba omvatte, werd gekenmerkt door kleurrijke ontmoetingen en waardevolle inzichten. Senator Rian Vogels (VVD) benadrukte het belang van deze bezoeken voor het bevorderen van het historisch besef dat het Koninkrijk meer omvat dan enkel Nederland. “Het heeft voor mij weer bevestigd hoe kleurrijk ons Koninkrijk is, in al zijn facetten,” aldus Vogels.

Elk eiland bood unieke ervaringen en perspectieven. Zo bezocht de delegatie op Sint-Eustatius Fort Oranje en werd er op Saba gesproken over sociale woningbouw en jeugdcentra. De wederopbouw na orkaan Irma stond centraal op Sint-Maarten, waar projecten ter verbetering van afvalverwerking en het herstel van sociale woningbouw en scholen werden bezocht.

In Aruba lag de nadruk op de actuele ontwikkelingen, waaronder de financiële situatie van het eiland, terwijl op Bonaire de dialogen over het sociaal minimum en kustontwikkeling opvielen. Ook werd er aandacht besteed aan investeringen in hernieuwbare energie en watermanagement.

Het bezoek aan Curaçao sloot de reis af met reflecties op het slavernijverleden bij het Tula Monument en discussies over de financiële uitdagingen van het eiland. De delegatie had tevens ontmoetingen met de gouverneurs, minister-presidenten en de ministerraden van de bezochte eilanden, evenals met vertegenwoordigers van verschillende religieuze gemeenschappen.

Senator Vogels benadrukte het geopolitieke belang van de bezochte gebieden en de sterke wederzijdse betrokkenheid en waardering. “Het werkbezoek droeg bij aan kennis en begrip voor ieders positie,” concludeerde Vogels, die ook persoonlijke indrukken deelde van ontmoetingen met lokale ondernemers en religieuze leiders.

Deel dit artikel