Politie en Justitie

Eis van 15 jaar voor verdachte die Venezolaanse handelaar levend begroef

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 15 jaar geëist tegen Maicholl L.G. (30), afkomstig uit Venezuela. Maicholl wordt beschuldigd van het graven van een kuil en het levend begraven van de handelaar Angel Barrios Rodriguez op het terrein waar hij werkte en woonde in Groot Sint Joris, tussen 8 februari en 19 maart 2020, in de zaak genaamd Barí. Dat meldt de Èxtra.

Na het incident vluchtte Maicholl naar Venezuela. Het Openbaar Ministerie verzocht de Venezolaanse autoriteiten om hem te arresteren, wat ook gebeurde. Tijdens zijn detentie werd hij ondervraagd en gaf hij meerdere verklaringen over het voorval.

Later verliet Maicholl Venezuela, maar werd hij in Costa Rica door Interpol aangehouden en naar Curaçao overgebracht om terecht te staan. Tijdens het requisitoir merkte de aanklager op dat er weinig fysiek bewijsmateriaal in de zaak is over wat er precies gebeurde op de avond van 8 op 9 februari 2020.

Verklaringen

De verklaringen van de medeverdachten zijn daarom van groot belang. In deze verklaringen wordt aangegeven dat Maicholl de kuil groef en nadat het slachtoffer erin was gegooid, de kuil met zand bedekte, terwijl hij wist dat het slachtoffer nog leefde. Bij de politie ontkende Maicholl dat hij wist dat het slachtoffer nog leefde toen ze hem begroeven.

Volgens de officier van justitie is dit in tegenspraak met wat hij in Venezuela verklaarde, waar hij zei dat hij zag hoe ze een man met vastgebonden handen en bedekt gezicht in de kuil gooiden. Hij wist dat de man nog leefde toen hij werd begraven.

Tijdens de behandeling van de zaak gaf Maicholl toe dat hij inderdaad wist dat het slachtoffer nog leefde toen hij in de kuil werd gegooid. Hij beweerde echter dat hij niets kon doen omdat Rodriguez, Montilon en Mauricio hem achtervolgden en bedreigden met een vuurwapen.

Hij moest hun instructies opvolgen en hun bevelen uitvoeren, anders zouden hij en zijn familie het niet overleven. De officier van justitie stelde dat dit niet overeenkomt met de verklaring van Montilon, die zei dat Maicholl op de hoogte was van hun plan en een paar dagen voor het incident werd verteld dat hij een kuil moest graven.

Volgens Montilon belden ze Maicholl op de dag van de ontvoering om hem te vertellen dat ze de handelaar in de auto hadden en onderweg waren naar de Finca. De officier van justitie zei dat de politie dit kon verifiëren op basis van de geregistreerde telefoonmastgegevens, waaruit bleek dat er daadwerkelijk telefoongesprekken waren geregistreerd tussen Montilon en Maicholl die avond.

Volgens de officier van justitie zijn al deze feiten en de verklaringen van Maicholl zelf voldoende om hem verantwoordelijk te houden voor medeplichtigheid aan de verdwijning en moord op Angel Barrios door het bewust begraven van het slachtoffer en vervolgens het bedekken van de kuil met zand.

Het Openbaar Ministerie acht hem ook medeplichtig aan het in brand steken van het voertuig van het slachtoffer na het incident. Gezien al deze feiten vindt de rechtbank de beschuldigingen bewezen en komt tot een eis van 15 jaar gevangenisstraf voor Maicholl.

Deel dit artikel