Nieuws Curaçao

Extra geld voor Erfgoeddeal op de Caribische eilanden

DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet stelt opnieuw geld beschikbaar voor subsidieregelingen om monumenten in stand te houden. Dat gebeurt binnen de zogenaamde Erfgoeddeal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met bijzondere aandacht voor het Caribisch deel van het koninkrijk.

Daarnaast draagt het kabinet bij aan een Nationaal Historisch Museum en aan een Nationaal Slavernijmuseum. Zo is vandaag in de ministerraad besloten.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Het geheel is onderdeel van de Meerjarenbrief Cultuur van staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. In deze brief, met als titel ‘De kracht van creativiteit’, zet de staatssecretaris uiteen hoe ze de komende jaren 170 miljoen euro uit het coalitieakkoord voor de culturele en creatieve sector in wil zetten.

Bovenop het bestaande cultuurbudget van één miljard euro, investeert het kabinet jaarlijks 170 miljoen euro in het versterken van de Nederlandse culturele en creatieve sector. 

Awa pa Kòrsou

Tot nu toe kent de Erfgoeddeal één project op de Caribische eilanden, dat is het ‘Awa pa Kòrsou – Water voor Curaçao’-project, dat werkt aan het herstel van de stroomgebieden van het natuurlijke- en cultuurhistorische watersysteem op Curaçao. Een project dat is aangevraagd door het Monumentenfonds Curaçao.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen zij praktisch toepasbare kennis en geven advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

In de zesde en vooralsnog laatste ronde van de Erfgoed Deal zijn zes nieuwe projecten toegevoegd. In totaal doen er nu 36 projecten mee. De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland en nu dus ook het Koninkrijk die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen.

Deel dit artikel