Nieuws Curaçao

Hotel Ritz moet bouwer toch betalen

WILLEMSTAD – Hotel Ritz in Scharloo moet 350.000,- gulden betalen aan aannemersbedrijf LB Constructie. Dat is de uitkomst van de bodemprocedure die partijen in Arbitrage met elkaar hebben uitgevochten.

Omdat het om een arbitrageprocedure gaat, is de uitspraak onherroepelijk. Ritz heeft zich te houden aan de veroordeling. Beide partijen hadden om arbitrage verzocht nadat het gerecht ongevraagd toch vonnis had gewezen, terwijl beide partijen er al uit waren.

Het geschil gaat om de bouw van Ritz Residence, vijf appartementenblokken achter Ritz Village in Scharloo. De arbitragezaak werd geïnitieerd door LB Constructie, nadat opdrachtgever Ritz Residence lange tijd de rekeningen van LB niet betaalde. Die besloot daarop de bouw in onvoltooide staat te beëindigen en hun openstaande vorderingen via arbitrage op te eisen.

Bouwfouten
Volgens Ritz hadden de aannemers bouwfouten gemaakt en bouwvertraging veroorzaakt. De bouw van Ritz Residence door LB Constructie begon in februari 2020. Na een jaar begon zich een betalingsachterstand op te bouwen. Ritz wilde niet betalen omdat er bouwfouten waren.

Toen betaling uitbleef en Ritz verschillende oplevermomenten dwarsboomde, besloot LB Constructie retentierecht uit te oefenen. Er kwamen hekken om het project en Ritz kon er niet meer bij met de bedoeling om het bouwproject stil te leggen totdat de rekeningen door Ritz betaald zouden worden.

In een daaropvolgend kort geding aangespannen door Ritz, stelde de rechter LB en Ritz in de gelegenheid om er onderling uit te komen. Toen partijen een akkoord hadden bereikt en de rechter verzochten om de zaak voorlopig aan te houden, kwam de rechter abusievelijk toch met een oordeel, ten nadele van LB: het retentierecht moest worden opgegeven.

Ongevraagd vonnis

Dit onnodige en ongevraagde vonnis heeft volgens de advocaat Michele Schakel-Meyer van LB Constructie een onjuist signaal afgegeven, waardoor het aannemersbedrijf onnodig schade heeft geleden en in een kwaad daglicht is gesteld. Tegen de uitspraak heeft LB hoger beroep aangespannen en bij het Hof van Justitie hebben de directeuren van LB een klacht ingediend in verband met de onnodige uitspraak.

De uitspraak in Hoger Beroep wordt eerdaags verwacht, maar zal niet veel veranderen aan het feit dat Ritz circa 3,5 ton moet betalen aan LB. In de Arbitrage uitspraak deze week is overigens al geoordeeld dat het retentierecht terecht is toegepast en dat de kosten die daarvoor gemaakt zijn voor rekening van Ritz komen.

Geschillenbeslechting
Arbitrage is een vorm van geschillenbeslechting, die in plaats van gewone rechtspraak kan worden gekozen. In dit specifieke bouwgeschil hebben partijen met elkaar hebben afgesproken dat zij bij een geschil geen gewone rechtspraak kiezen, maar een oordeel laten vellen door een Arbiter.

Het scheidsgerecht heeft na overleg tussen en goedkeuring van partijen twee onafhankelijke lokale bouwdeskundigen benoemd om het bouwproject te inspecteren en daarover rapporten en calculaties te maken.

Deel dit artikel