Nieuws Curaçao

IMF: Curaçao ontkomt niet aan COHO

IMF: Curaçao ontkomt niet aan COHO

Opnieuw benadrukt het Internationaal Monetaire Fonds, IMF dat de afspraken met Nederland een ‘window of opportunity’ bieden. Een akkoord met Nederland om de nodige steun in 2021 en de komende jaren los te krijgen, wordt door het IMF gezien als een key priority. Dit samen met een krachtig maar tegelijk groeivriendelijk pad om de begrotingstekorten terug te dringen.

De COVID-19-pandemie heeft opnieuw een grote schok teweeggebracht in de economie van Curaçao. Ondanks de substantiële responsmaatregelen die Nederland financiert, was de economische krimp in 2020 ernstig. De vooruitzichten blijven uitdagend en onderhevig aan verhoogde onzekerheid en risico’s. 

De slotverklaring van het bezoek van het IMF beschrijft de voorlopige bevindingen aan het einde van een officieel personeelsbezoek (of ‘missie’) aan een lidstaat. Missies worden uitgevoerd als onderdeel van regulier (meestal jaarlijks) overleg op grond van artikel IV van de statuten van het IMF, in de context van een verzoek om IMF-middelen te gebruiken (lenen van het IMF), als onderdeel van besprekingen van door het personeel gecontroleerde programma’s, of als onderdeel van het overige personeel dat de economische ontwikkelingen volgt.

Prioriteiten

Belangrijke prioriteiten op korte termijn zijn onder meer het bereiken van vaccinatiedoelstellingen, het ondersteunen van maatregelen waar nodig, het beschermen van de kwetsbaren en het leggen van de basis voor inclusief herstel en duurzaamheid op middellange termijn. 

De overeenkomsten met Nederland (landspakketten) bieden volgens het IMF een kans om het algemene beleidskader te verbeteren dat nodig is om de wisselkoerskoppeling te ondersteunen, de veerkracht te versterken en de potentiële economische groei te vergroten.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Lees hier het gehele rapport


Deel dit artikel