Nieuws Curaçao

Leerkrachten volgen training leesvaardigheid stimuleren in de klas

WILLEMSTAD – Leerkrachten van het Funderend Onderwijs van Berg Carmel College en Goilo School hebben een training gevolgd om lezen bij kinderen te bevorderen. Dit is het eerste project dat door Biblionef Nederland gefinancierd wordt en dat bij gebleken implementatie een vervolg gaat krijgen op meerdere scholen voor Funderend Onderwijs op Curaçao. 

De groepen 1 t/m 4 van deze scholen kregen een kinderboekenpakket om hun klassenbibliotheek mee te vullen. De boeken zijn geselecteerd, zodat zij aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De leerkrachten kregen twee trainingen van Bianca Versteeg van Bureau NVT. “Dankzij kinderboeken en verhalen kunnen de kinderen op een leuke en leerzame manier hun taalvaardigheid verbeteren,” zegt Versteeg. “Het gaat er in dit project niet om dat kinderen alles meteen zelf kunnen lezen, maar dat zij over de verhalen en de illustraties leren te praten. Of dat ze een verhaal beter begrijpen. Dankzij de activiteiten van de leerkracht vergroten de kinderen niet alleen hun luister- en leesvaardigheid, maar ook hun spreekvaardigheid.”

Tijdens de training hebben de leerkrachten een aantal nieuwe werkvormen en technieken geleerd en iedere leerkracht kan hiermee aan de slag in zijn of haar eigen klas. Daarnaast worden er lokale begeleiders getraind die de school kunnen helpen met het opzetten van een schoolbibliotheek of met het organiseren van evenementen die de leesmotivatie vergroten.

In februari zal een afsluitende training plaatsvinden, waarbij de good-practices van de leerkrachten binnen dit project ook zeker zullen worden uitgewisseld. 

Dankzij een gezamenlijk project van Biblionef Nederland, Biblionef Curaçao en Bureau NVT en met financiële ondersteuning van diverse organisaties konden de leerkrachten meedoen als pilotscholen om leesmotivatie in het Nederlands en Papiamentù te stimuleren. Wim de Visser, rector van het  Vespucci college, stelde lokalen beschikbaar voor de training.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel