Nieuws Curaçao

Silvania: Zakito-ontwikkelaar moet rekening houden met alle geldende wetgeving

WILLEMSTAD – In reactie op zorgen van bewoners dat er ten onrechte een vergunning zou zijn verleend voor de ontwikkeling van Zakito, schrijft minister Silvania dat de projectontwikkelaar Royal Holding Company II B.V. zich nog steeds aan de wet moet houden.

Er is een masterplan tussen de regering van Curaçao, Curaçao Tourist Board samen met verschillende investeerders voor de ontwikkeling van het gebied van Zakito. Dit is het gebied van de ingangen bij Aqualectra tot ongeveer het WTC-gebouw in Piscadera. 

Het doel van dit ontwikkelingsprogramma is, volgens Silvania om de corridor te verbeteren en de toeristische sector in het gebied uit te breiden. Een belangrijk aspect voor de gemeenschap is dat de corridor beschikbaar blijft zodat onze mensen er dagelijks op elk moment van de dag kunnen wandelen of sporten, en dit zal volledig gerenoveerd worden.

Daarnaast is het ook belangrijk te vermelden dat sinds mei 2023 de regering verschillende vergunningen heeft verleend aan Royal Holding Company II B.V. in het kader van de ontwikkeling van een jachthaven in het gebied van Zakito. 

Het bedrijf zal een golfbreker en een beweegbare brug kunnen bouwen, in overeenstemming met de Curaçaose wetten op maritiem terreinbeheer en op bouw en huisvesting.

Vragen

Het masterplan voor de ontwikkeling van het gebied van Zakito, waaronder de bouw van een jachthaven en de renovatie van de corridor, klinkt veelbelovend voor de economische en toeristische ontwikkeling van Curaçao. Maar de informatie over hoe deze ontwikkelingen exact in overeenstemming zullen zijn met de lokale milieuwetgeving en de mogelijke impact op het lokale ecosysteem roept volgens bewoners vragen op.

Het is kritisch om na te gaan hoe de bouw van structuren zoals golfbrekers en bruggen, evenals de ingrijpende aanpassingen aan het landschap, daadwerkelijk zullen harmoniëren met het delicate mariene en kustecosysteem, vooral met betrekking tot de mangrovebossen en rifbeheer. De verleende vrijstellingen voor de bescherming van riffen en de benadering van mangrovebeheer moeten zorgvuldig worden overwogen om te voorkomen dat ze langetermijnschade toebrengen aan deze kritische natuurlijke bronnen.

Verder is het van belang, volgens bewoners dat de lokale gemeenschap niet alleen als recreanten van de gerenoveerde corridor worden gezien, maar ook actief betrokken worden bij het planningsproces. Participatie van lokale bewoners kan helpen om te verzekeren dat de ontwikkelingen niet alleen economische voordelen opleveren, maar ook sociaal en ecologisch duurzaam zijn.

Hoewel het project ongetwijfeld economische voordelen kan bieden, zoals versterking van de maritieme economie, moet er volgens de bewoners een evenwicht worden gevonden waarbij economische groei niet ten koste gaat van milieubescherming en sociale welzijn. Het is cruciaal dat dergelijke projecten grondig worden geëvalueerd op potentiële milieueffecten en dat er strenge milieubeschermingsmaatregelen worden geïmplementeerd gedurende de gehele levensduur van het project.

Deel dit artikel