Nieuws Curaçao

Sint Eustatius en Saba krijgen gezamenlijk een eigen notaris

DEN HAAG – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft de procedure om een notaris permanent te benoemen op Sint Eustatius en Saba in gang gezet. Die moet de tijdelijk aangestelde notaris gaan vervangen. Beide eilanden blijven kwetsbaar en de Tweede Kamer wil een duurzame oplossing.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen kijkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenspraak met de notarissen in Caribisch Nederland wat er nodig moet zijn om in de toekomst als vervanger voor elkaar op te treden in geval van tijdelijke absentie.

“Voor de lange termijn wordt bekeken op wat voor manier het wettelijk kader aan kan sluiten bij de rest van Nederland en op welke manier wijzigingen in het wettelijk kader op het gebied van digitalisering ook voor de praktijk in Caribische Nederland bevorderlijk kunnen zijn”, aldus Van Huffelen.

Bij dit laatste kan volgens de staatssecretaris worden gedacht aan vraagstukken zoals de digitalisering van akten. “Hierbij is het belangrijk om samen met de openbare lichamen en het notariaat te bezien hoe de kwetsbaarheid van dienstverlening door digitalisering kan worden verkleind, maar er gelijktijdig zorg voor te dragen dat de aanwezigheid en toegankelijkheid van notariële dienstverlening in de regio blijft geborgd.”

Deel dit artikel