Nieuws Curaçao

Structurele financiering voor wetenschappelijk onderzoek op de eilanden

DEN HAAG – De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO ontvangt voortaan jaarlijks € 2,5 miljoen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor onderzoek op de zes Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied. Deze structurele financiering belooft een stevige impuls voor duurzame wetenschappelijke ontwikkeling op de eilanden.

De NWO, een prominente speler in de Nederlandse wetenschappelijke wereld, heeft recent een significante stap gezet door het garanderen van jaarlijkse financiering voor onderzoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit besluit markeert een nieuwe fase in de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in de regio, waarbij Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten, Aruba, Bonaire en Curaçao centraal staan.

“Dit is een erkenning van het belang van wetenschappelijk onderzoek in deze unieke regio en een kans om kennis te verdiepen en duurzame ontwikkeling te stimuleren”, zegt een vertegenwoordiger van de NWO.

Het budget wordt ingezet voor het financieren van wetenschappelijke projecten en het ondersteunen van lokale wetenschappers, met als doel de wetenschappelijke capaciteit op de eilanden te vergroten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

De NWO werkt ook aan een kennisagenda, gebaseerd op uitgebreide enquêtes onder inwoners en onderzoekers van de zes eilanden. Deze agenda, die maatschappelijke vraagstukken adresseert, wordt in juni 2024 gepresenteerd tijdens consultatierondes op de eilanden, met als doel om input te verzamelen en te verzekeren dat de inhoud aansluit bij de lokale behoeften. De definitieve kennisagenda wordt in oktober bekendgemaakt tijdens de Dutch Caribbean Research Week.

Een ander belangrijk initiatief is de oprichting van het Caribbean Research Platform CaRP. Dit platform, met vestigingen op alle zes de eilanden, vervult een ondersteunende rol voor alle betrokkenen bij wetenschappelijk onderzoek, van kennisinstellingen tot onafhankelijke onderzoekers en lokale overheden. CaRP zal helpen bij het opstellen van onderzoeksvoorstellen, het vinden van financieringsbronnen en het stimuleren van kennisuitwisseling.

Deel dit artikel