Nieuws Curaçao

Taakgroep gaat Diabeteszorg op Curaçao aanpakken

WILLEMSTAD – Een nieuw ingestelde taakgroep Verbetering Diabeteszorg gaat een zorgstandaard en protocol voor diabeteszorg ontwikkelen en implementeren. Focus daarbij is verbeteren van de samenwerking tussen zorgaanbieders, en het bevorderen van doorstroming binnen de zorgketen.

Door de toenemende vraag naar zorg en inefficiënties binnen het huidige aanbod, staat de zorg onder druk. Diabetes type 2 is een veelvoorkomende aandoening op het eiland, met ernstige complicaties zoals hart- en vaatziekten en depressie.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De behandeling van diabetes type 2 vindt voornamelijk plaats in de duurdere tweede lijn van zorg en kan grotendeels naar de eerste lijn verplaatst worden, mits er voldoende kennis en capaciteit aanwezig is.

De taakgroep richt zich ook op het aantrekken, opleiden en inzetten van gekwalificeerde praktijkondersteuners in de eerste lijn, om de huisartsen te ondersteunen.

Daarnaast is het plan om de ICT in de zorgketen te verbeteren, wat de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zal bevorderen en betere begeleiding van diabetespatiënten mogelijk maakt.

De taakgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende zorginstanties, waaronder het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, de Curaçaose Huisartsen Vereniging, de Sociale Verzekeringsbank en het Curaçao Medical Center. De voorzitter kan naar behoefte extra leden aanwijzen.

De taakgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van een gedetailleerd implementatieplan, het coördineren en monitoren van de voortgang, en het identificeren en oplossen van eventuele knelpunten. Ook moet de groep regelmatig rapporteren aan de minister van Volksgezondheid over de voortgang en resultaten.

Deze taakgroep is initieel opgezet voor een periode van twaalf maanden, met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 6 maanden.

Deel dit artikel