Overheid

Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van bedrijven en particulieren met een belastingschuld zorgen voor een derde van de totale schuld bij de Belastingdienst. Het gaat om ruim één miljard gulden ten opzicht van de 3,2 miljard die de overheid nog moet innen.

Omgekeerd betekent dit dat er een grote hoeveelheid particulieren is met relatief kleine schulden. Daardoor hebben invorderaars vaak te weinig tijd om zakelijke klanten aan te pakken. Dit leidde tot een oplopende schuldenlast bij bedrijven.

Uit de bovenstaande cijfers kunnen belangrijke conclusies worden getrokken. De grootste schuldenlast wordt gedragen door een relatief kleine groep van slechts 334 belastingplichtigen, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 32 procent van het totale openstaande saldo. Dit toont een hoge concentratie van schulden bij een klein aantal belastingplichtigen.

De meerderheid van de belastingplichtigen (bijna 70.000 of 64 procent) heeft een openstaande schuld van minder dan 5.000 gulden. Hoewel deze groep de meerderheid van het aantal belastingplichtigen vertegenwoordigt, dragen zij slechts bij aan 3,3 procent van het totale saldo.

De categorieën 100.000 – 500.000 NAF en 10.000 – 50.000 NAF bevatten respectievelijk ruim vierduizend en 24 duizend belastingplichtigen, en zijn goed voor aanzienlijke delen van het totale saldo (bijna zeven procent en zestien procent respectievelijk). Dit benadrukt de impact van middenklasse schulden op de totale schuldenlast.

  Om dit probleem op te lossen, is een speciaal team opgericht dat zich richt op particuliere klanten met schulden tot maximaal NAf 10.000. Door particulieren apart te behandelen, kunnen reguliere invorderaars zich nu meer richten op zakelijke klanten.

  Sale juli 2024Sale juli 2024

  De focus ligt nu op het waarborgen dat ondernemers voldoen aan hun maandelijkse afdrachten van omzet- en loonbelasting en sociale premies. Dit voorkomt verdere schuldenopbouw. Daarnaast zijn er invorderingsrichtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat alle klanten gelijk worden behandeld. De aflossing van schulden gebeurt op basis van de aflossingscapaciteit van de ondernemer.

  Team ‘Particulieren’

  Het team ‘particulieren’ bestaat uit acht medewerkers en een coördinatrice. Zij bedienen ruim 60.000 klanten, wat meer dan de helft van het totale aantal belastingplichtigen met schulden vertegenwoordigt. De totale openstaande schuld in deze groep bedraagt 145 miljoen gulden, slechts 4,5 procent van de totale openstaande schuld van 3,2 miljard gulden

  Naast de oprichting van het team ‘particulieren’, is ook de afdeling klantenservice uitgebreid. Deze afdeling heeft veel eenvoudige invorderingswerkzaamheden overgenomen. Dit omvat het verstrekken van informatie over openstaande schulden, het uitgeven van debiteurenkaarten en het treffen van eenvoudige betalingsregelingen. Deze aanpassingen maken het voor klanten eenvoudiger om contact op te nemen met de belastingdienst en hun belastingschulden op te lossen.

  Om particuliere klanten met lage inkomens tegemoet te komen, zijn vrijstellingen geïntroduceerd voor afvalstoffenbelasting en OZB. Deze vrijstellingen kunnen via de website van de belastingdienst worden aangevraagd.

  Deel dit artikel