Curaçao

AGPNA en GreenKidz lanceren bomenprogramma voor de jeugd

Bomen zijn belangrijk en bijzonder! Dat was de strekking van een nieuw GreenKidz lesprogramma dat afgelopen zaterdag zeer succesvol voor de AGPNA- padvinderij werd uitgevoerd. Gabriel Murray, Sectordirecteur van Landbouw, Milieu en Natuur stelde hiervoor een prachtige locatie beschikbaar bij de afdeling Agrarisch en Visserij Beheer (AVB), waar het voormalige LVV onder leiding van Gerritson Doran projectleider “Kunukito Hidroponiko” een groot aantal inheemse bomen plant.

Met het bomenprogramma wilden AGPNA en GreenKidz kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar op een interactieve en onderzoekende wijze le- ren hoe belangrijk inheemse bomen zijn voor de leefbaarheid, biodiversiteit, water- en luchthuis- houding en bescherming van ons eiland en hoe het planten van bomen climate change tegen- gaat. Gera Christina, bestuurslid AGPNA, belast met training en camping: ‘Met ons programma ‘Huntu ku nos Naturalesa’ hebben we op een creatieve manier onze padvindsters aangespro- ken. We wilden hen laten zien wat de natuur en de bomen voor ons betekenen en ook hoe je zelf bomen plant. Samen met GreenKidz staan we voor hetzelfde doel en het bundelen van krachten leidde tot dit prachtige resultaat.

In het 1e deel van het bomenprogramma werk- ten de GreenKidz gastdocenten met filmpjes, verhalen, voorbeelden en opdrachten om het bomenthema tot leven te brengen. Ver- volgens konden de kinderen hun opgedane kennis demonstreren tijdens een bomenquiz. In het 2e deel van het programma waren er 5 onderzoeksstations. Op het AVB-terrein konden kinderen onder en rond de inheemse bomen al- lerlei proefjes doen.

Zo werden er bomen geteld en stammen ge- meten en werd ook de temperatuur onder bo- men en op open plekken in beeld gebracht. Met een vergrootglas gingen kinderen op zoek naar beestjes die in en onder bomen leven om te leren over biodiversiteit en schepten zij grond onder bomen en op open plekken in potjes om te vergelijken waar het vochtiger was.

Het programma werd afgesloten met een mooi padvindstersritueel, waarbij zorg voor elkaar en voor de natuur nog eens benadrukt werd. Daar- na mochten de ruim tachtig jonge padvindsters met de heer Doran, zelf een grote boom plan- ten op het AVB-terrein om zo hun steentje bij te dragen aan het milieu. Het AGPNA, dat haar leidsters al eerder een GreenKidz instructie- programma aanbood over plastic en recycling, is zeer tevreden met de try out van dit nieuwe bomenprogramma. Samen met GreenKidz onderzoekt de organisatie hoe dit programma in de toekomst vaker kan worden verzorgd. Christina: ’ Als AGPNA willen wij jonge meisjes bewust maken van alles rond om hen heen en hen laten zien hoe je daar een positieve invloed op kunt uitoefenen. Met dit bomenprogramma hebben wij dat zeker bereikt.’

Bezoek onze Facebookpagina Greenkidzcuracao en website www.greenkidz.org of neem contact op met GreenKidz Creator Maya Mathias (T: 528-0445, mathias@greenkidz.org).

Deel dit artikel