Curaçao

Betrokkenheid Rooms-Katholieke kerk daalt, maar blijft dominant

WILLEMSTAD – Binnen de bevolking van Curaçao identificeert de grootste groep mensen zich als Rooms-Katholiek, ruim 68 procent. Dit aandeel neemt af. In 2011 was het percentage nog net geen 73 procent. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde cijfers van de Census 2023 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna negen op de tien inwoners, bijna 89 procent op Curaçao zegt een bepaalde religieuze betrokkenheid te hebben, zoals een kerkelijke gezindte of levensbeschouwing. Maar deze betrokkenheid is afgenomen ten opzichte van 2011, toen nog ruim 93 procent aangaf een bepaalde religieuze betrokkenheid te hebben.

Deze cijfers geven een duidelijk beeld van de veranderende religieuze landscape op Curaçao, waar traditionele religies nog steeds domineren, maar nieuwe vormen van religieuze identificatie opkomen.

De daling in religieuze betrokkenheid en de afname van het aantal Rooms-Katholieken weerspiegelen een bredere trend van secularisatie en diversificatie van religieuze overtuigingen op het eiland.

Deel dit artikel