Nieuws Curaçao

Curaçao krijgt 76 miljoen gulden liquiditeitssteun

Curaçao krijgt 76 miljoen gulden liquiditeitssteun

De Rijksministerraad is akkoord gegaan met de zevende tranche liquiditeitssteun voor Curaçao. De 76 miljoen gulden die overgemaakt wordt naar Willemstad dekt een deel van de begrotingstekorten van het vierde kwartaal.

Met de goedkeuring volgt Raymond Knops het advies van het college financieel toezicht. De regering Pisas had eerder om een lening van 206 miljoen gulden gevraagd, daarvan was al 95 miljoen overgemaakt.

Of Curaçao aan alle voorwaarden heeft voldaan is nog maar de vraag. De besluitenlijst van de rijksministerraad geeft daarover geen uitsluitsel.

Onder de voorwaarden zouden plannen klaar moeten liggen om het fiscaal stelsel en de belastingdienst te hervormen en de verliezen bij het Curaçao Medical Center te minimaliseren.

Bovendien was begin oktober de uitvoeringsagenda voor het vierde kwartaal nog niet opgesteld en het plan van aanpak voor de implementatie van het maatregelenpakket met betrekking tot het schommelfonds bij de Sociale Verzekeringsbank nog niet aangeleverd.


Deel dit artikel