Consumenten

Extern rapport: Stroomnetwerk Aqualectra zorgelijk

Archieffoto Aqualectra

WILLEMSTAD – Gezien de informatie over de black-outs op Curaçao en de aanbevelingen van het rapport van Laborelec/Engie, lijkt het erop dat Aqualectra voor significante technische en operationele uitdagingen staat. Het feit dat een investering van 750 miljoen gulden nodig is om de stroom- en waterinfrastructuur te verbeteren en te voldoen aan de aanbevelingen, duidt op een aanzienlijke achterstand in onderhoud en modernisering van het netwerk.

Redactioneel commentaar | Dick Drayer

Sale juli 2024Sale juli 2024

De aandachtspunten die door Laborelec/Engie zijn geïdentificeerd, zoals de noodzaak om de beschermingsconfiguratie en -filosofie te verbeteren, wijzen op fundamentele tekortkomingen in het beheer en de monitoring van het netwerk. Het ontbreken van adequate simulaties en analyses voorafgaand aan de black-outs onderstreept een potentieel gebrek aan voorbereiding op en inzicht in mogelijke netwerkfalen.

De aanbeveling om de beschermingsconfiguratie in een database op te slaan en te verifiëren via simulaties is een cruciale stap naar het verbeteren van de operationele betrouwbaarheid. Dit suggereert dat het huidige systeem mogelijk niet voldoende is gedocumenteerd of regelmatig wordt getest, wat essentieel is voor een effectief beheer van elektriciteitsnetwerken.

Verder wijst de nadruk op het onderzoeken van de bescherming van windturbines en de controleparameters van dieselgeneratoren op een bewustzijn van de complexiteit die hernieuwbare energiebronnen met zich meebrengen voor netwerkstabiliteit. Het aanpakken van deze specifieke punten is van cruciaal belang om te zorgen voor een stabiele overgang naar meer duurzame energiebronnen.

De behoefte om te onderzoeken hoe de output van dieselunits beperkt kan worden bij stabiliteitsproblemen, in plaats van deze los te koppelen van het net, geeft aan dat het huidige reactiemechanisme van Aqualectra op netwerkstoringen mogelijk te drastisch is en leidt tot onnodige onderbrekingen.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Alles bij elkaar genomen lijkt het erop dat Aqualectra een complex pad voorwaarts heeft om niet alleen de directe technische tekortkomingen aan te pakken, maar ook om een meer proactieve en geavanceerde benadering van netwerkbeheer te implementeren. Het succesvol uitvoeren van de aanbevelingen van Laborelec/Engie zal van essentieel belang zijn om de betrouwbaarheid van de energievoorziening op Curaçao te verbeteren en toekomstige black-outs te voorkomen.

Deel dit artikel