Gezondheidszorg

Huisartsenpost doet zelf onderzoek naar medisch handelen

WILLEMSTAD – De Huisartsenpost (HAP) bij het CMC heeft gereageerd op het overlijden van een patiënt die kort na behandeling op hun locatie is gestorven. Dit gebeurde nadat op sociale media beschuldigingen waren geuit over de zorg die de patiënt had ontvangen. De HAP heeft daarop zelfstandig onderzoek gedaan naar de behandeling en de omstandigheden rondom het overlijden. In het licht van deze gebeurtenissen rijst de vraag of een onafhankelijk onderzoek niet meer op zijn plaats zou zijn.

Op 7 april meldde de zoon van de patiënt dat zijn moeder last had van buikkrampen en misselijkheid. Volgens de HAP werd de patiënt conform de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap behandeld met medicatie tegen de klachten. Na 45 minuten observatie leek haar toestand verbeterd en mocht zij naar huis. Maar thuis aangekomen verslechterde haar situatie snel. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

‘Na een zelfveroorzaakte verwonding, vermoedelijk verergerd door het gebruik van een bloedverdunner, werd de vrouw naar de Spoedeisende Hulp gebracht en uiteindelijk overleed zij de volgende dag aan een septische shock’, aldus de lezing van de HAP.

Het persbericht van de HAP stelt dat de behandeling correct was en dat het overlijden niet direct verband hield met de gegeven zorg. Deze zelfbeoordeling door de HAP heeft echter vragen opgeroepen over de wenselijkheid van een onafhankelijk onderzoek. Tot op heden is er vanuit het Medisch Tuchtcollege nog geen formele klacht ontvangen, maar de kans bestaat dat de familie van de overledene of andere partijen dit alsnog zullen initiëren.

De Huisartsenpost heeft haar medeleven betuigd aan de familie van de overledene en blijft bij haar standpunt dat de zorg naar behoren is verleend. De komende tijd moet uitwijzen of dit standpunt houdbaar blijft onder druk van publieke opinie en mogelijke juridische stappen.

Deel dit artikel