Nieuws Curaçao

Noodtoestand: dit mag de overheid doen


Noodtoestand: dit mag de overheid doen

Op Curaçao is voor de komende negentig dagen de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten hebben nu meer mogelijkheden om mensen te controleren op het naleven van de coronaregels. Hier lees welke dwangmiddelen de overheid heeft onder de noodtoestand.

De regels die begin deze maand werden ingevoerd, blijven gelden. Zo geldt op het eiland een avondklok tussen negen uur ‘s avonds en half vijf ‘s ochtends en moeten alle winkels en restaurants om acht uur ’s avonds dicht. Verder is alcohol in de horeca en in de openbare ruimte verboden en mogen mensen niet in groepsverband bij elkaar komen. Hotelgasten mogen wel alcohol kopen en drinken in hun eigen hotel.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Openbare orde

Ambtenaren, die daartoe zijn aangewezen kunnen van iedereen inlichtingen verlangen en inzage vorderen van informatie en informatiedragers waarop gegevens zijn vastgelegd, als kennis daarvan voor de handhaving van de uitzonderingstoestand noodzakelijk is. Dat moet via een ministeriële regeling met algemene werking worden bepaald.

Via zo’n ministeriële regeling met algemene werking kan ook worden bepaald dat het, in het kader van de openbare orde, voor iedereen verboden is zich op verblijfplaatsen of terreinen, of in de open lucht te vertoeven.

De minister kan met een ministeriele regeling met algemene werking aanwijzingen geven om de toegang tot , het verkeer binnen, en het verlaten van de havens, de luchthaven, de raffinaderij en andere belangrijke infrastructurele complexen te beperken of te verbieden.

Oproer

In geval van oproer of andere ernstige wanordelijkheden, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, kan de minister van Justitie alle bevelen geven die hij in het kader van veiligheid noodzakelijk acht. Hij dient wel te waarschuwen voordat er tot geweld wordt overgegaan.

De minister mag ook andere bindende voorschriften vaststellen, maar de Staten en de Gouverneur en de baas van het Openbaar Ministerie moeten zo snel mogelijk ingelicht worden. De Staten hebben een veto in deze.

Mensen die de voorschriften onder de noodwet niet naleven kunnen worden opgehouden. Daarvan moet proces-verbaal worden opgemaakt en de ophouding mag maximaal 12 uur duren.

Overigens kan de minister vrijstelling of ontheffing geven voor aangewezen groepen mensen. Zij hoeven zich dan niet aan de beperkingen, bevelen en verboden houden.


Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel