Nieuws Curaçao

Pompbediende vrijgesproken van doodslag

Pompbediende vrijgesproken van doodslag
Vrienden van Yefri startten een actie om hem vrij te krijgen

Yefri Waterfort is vrij. De 29-jarige medewerker van pompstation Pablo Frederick tekende hoger beroep aan tegen zijn eerdere veroordeling, maar het Hof heeft dat nu gecorrigeerd.

Yefri viel in april vorig jaar een drugsverslaafde aan, waardoor die in het ziekenhuis belandde en later overleed. De pompbediende kreeg daarvoor zes jaar cel, hoewel hij volgens psychologische en psychiatrische rapporten verminderd toerekeningsvatbaar is.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Gehandicapt

Yefri is gehandicapt en doofstom. Advocaat Olga Kostrzewski bepleitte met succes dat er sprake was van noodweerexces.

De twee kregen ruzie om een bak eten nadat de drugsverslaafde man hem enige tijd had lastig gevallen en zelf met een aansteker gedreigd had het pompstation in brand te steken.

Op camerabeelden is te zien dat Yefri de drugsverslaafde man gedurende lange tijd probeert te ontlopen om een confrontatie te voorkomen. Maar als de man het eten van Yefri steelt, slaan de stoppen door.

Doodslag

De rechters achtten doodslag bewezen en vinden dat een beroep op noodweer niet slaagt. Het gewelddadig handelen van de
pompbediende is volstrekt disproportioneel geweest en daarmee heeft hij de grenzen van de noodzakelijke verdediging overschreden. Een en ander betekent volgend het Hof dat Yefri’s handelen niet kan worden gerechtvaardigd.

Maar het kan hem ook niet verweten worden in het licht van Yefri’s handicap. Volgens de psychiatrische rapporten is zijn woedeaanval het gevolg van zijn beperkte emotionele intelligentie.

Noodweerexces

Weliswaar was sprake van een verregaande mate van overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging, maar het Hof acht aannemelijk geworden dat de gemoedsbeweging en de beperking van Yefri om daar mee om te gaan hem de doodslag niet aangerekend kan worden. In de zin van de wet is dan sprake van noodweerexces.

Het gevolg daarvan is dat de strafbaarheid van de verdachte aan het
bewezenverklaarde komt te ontvallen en hij derhalve dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.


Deel dit artikel