Curaçao

PVV: Uitzetwet voor criminele Antillianen werkt preventief

Minolta DSC

 

PVV: Uitzetwet voor criminele Antillianen werkt preventief

Een archieffoto van een op Antillianen gerichte preventieve fouilleeractie in Rotterdam | Foto RZ

Door René Zwart©

Den Haag – Van de mogelijkheid Caribische Nederlanders uit Curaçao, Aruba en Bonaire na het plegen van een misdrijf Nederland uit te zetten zal een krachtige preventieve werking uitgaan.

Dat stellen de PVV-Tweede Kamerleden Sietse Fritsma en Machiel de Graaf in antwoord op vragen van de andere fracties over hun initiatiefwetsvoorstel om ‘criminele Antillianen’ terug te sturen. Zoals gisteren bericht hebben zij besloten hun uit 2014 daterend wetsontwerp ondanks kritiek van de Raad van State door te zetten. Het duo voorspelt een positief effect: ,,Wij verwachten dat de criminaliteit onder Antillianen aanzienlijk afneemt wanneer de sanctie uitzetting uit Nederland is.” Om welke aantallen het zal gaan kunnen ze op voorhand niet aangeven: ,,Dit is afhankelijk van strafmaat en verblijfsduur in Nederland, maar ook van de preventieve werking die van het voorstel uit gaat. Wij verwachten dat het aantal daadwerkelijke uitzettingen beperkt zal zijn vanwege de afschrikkende werking.”

In Nederland geboren (tweede en derde-generatie) Antillianen hebben van de wet niets te vrezen. Die richt zich alleen op degenen die naar Europees Nederland zijn geëmigreerd. Het voorstel is overigens strenger dan de minstens zo omstreden wet die toenmalig minister Rita Verdonk wilde invoeren; die was specifiek bedoeld om risicojongeren te kunnen terugsturen. Fritsma en De Graaf vinden hun wet veel effectiever want: ,,Het is een misverstand de door Antillianen gepleegde criminaliteit in Nederland uitsluitend toe te schrijven aan jongeren. Ook oudere Antillianen maken zich op grote schaal schuldig aan criminaliteit.” Zij voegen er ten overvloede aan toe dat hun wet geen nadelige gevolgen zal hebben voor Antillianen die zich in Nederland aan de wet houden en geen misdrijf plegen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De indieners erkennen dat het voor een uitgezette Antilliaan vanwege het Nederlanderschap eenvoudig is om op basis van vrije verkeer van personen dat in de Europese Unie geldt via een ander EU-land naar Nederland terug te keren, maar daar hebben ze iets op bedacht: ,,Doordat er een informatiesysteem wordt ontwikkeld waarin wordt geregistreerd ten aanzien van wie een besluit tot terugzending is genomen kunnen Antillianen die onrechtmatig in Nederland verblijven snel worden gesignaleerd en (wederom worden) uitgezet. Een herhaalde komst naar Nederland zal daardoor ontmoedigd worden.”

In hun beantwoording benadrukken de PVV’ers voorts dat het doel van het wetsvoorstel niet is ,,een achterstandspositie te creëren voor personen die buiten het Koninkrijkrijk zijn geboren, maar het beschermen van de Nederlandse openbare orde.”

Deel dit artikel