Onderwijs

Scholen op Curaçao onder druk om goed onderwijs te leveren

WILLEMSTAD – Scholen op Curaçao staan voor grote uitdagingen om goed onderwijs te leveren. Tijdens presentaties in het parlement hebben schooldirecties hun zorgen geuit over pestgedrag, financiële problemen en de noodzaak van betere ondersteuning voor leerkrachten.

Schooldirecteuren merken dat pesten steeds verfijnder wordt. Waar vroeger fysieke confrontaties plaatsvonden, verschuift pestgedrag nu naar cyberpesten. “Het probleem begint steeds vaker bij jongere kinderen,” zegt Hilhayra Leona, directeur van een lokale school.

Hierdoor is het moeilijker voor scholen om tijdig in te grijpen. Naast pestgedrag kampen veel scholen met leerlingen die thuis te maken hebben met armoede en andere sociale problemen, wat hun emotionele welzijn beïnvloedt.

Leerkrachten

Een andere zorg is het gebrek aan ondersteuning voor leerkrachten. Royla Paula-Pierre, directeur van de katholieke scholen (RKCS), benadrukt dat leerkrachten een cruciale rol spelen in het onderwijsproces. “Ze staan dicht bij de kinderen en kunnen een positieve of negatieve invloed hebben,” aldus Paula-Pierre.

Het huidige financieringssysteem richt zich echter voornamelijk op de leerlingen en biedt weinig morele of financiële steun voor de leerkrachten. Hierdoor missen leerkrachten een vertrouwenspersoon binnen de organisatie om hun problemen te bespreken.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Ouders

Naast de genoemde problemen, hebben schooldirecteuren ook gewezen op de negatieve invloed van het gedrag van ouders op de leerlingen. “Veel kinderen komen naar school met zware emotionele bagage door problemen thuis,” legt Leona uit. Relatieproblemen en huisuitzettingen zorgen ervoor dat sommige kinderen gedesoriënteerd op school verschijnen, wat hun leerprestaties belemmert.

Volgens Leona zijn er verschillende instanties beschikbaar om scholen te ondersteunen, zoals sociale werkers en psychologen. Echter, door personeelstekorten en een gebrek aan continuïteit in projecten, kunnen deze instanties niet altijd de benodigde hulp bieden. Dit leidt vaak tot lange wachtlijsten voor hulp.

Vertrouwenspersoon

Paula-Pierre stelt voor dat scholen creatiever worden in het bieden van ondersteuning aan leerkrachten. “Een vertrouwenspersoon binnen de schoolorganisatie zou ideaal zijn,” zegt ze. Op dit moment maken scholen gebruik van Arbo-diensten voor medische en psychologische hulp, maar deze zijn beperkt. Ook financiering van SNOOC wordt gebruikt, maar is voornamelijk gericht op de training en hertraining van leerkrachten.

Deel dit artikel