Overheid

SER: Geen wettelijke basis voor belastingkwijtschelding door minister van Financiën

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeert dat de Landsverordening invordering noch een andere verordening de minister van Financiën de bevoegdheid geeft om belastingkwijtscheldingen te verlenen. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad op basis van een nog niet openbaar advies over een ontwerplandsverordening over sanering belastinginkomsten.

De SER stelt dat de minister van Financiën deze belastingkwijtscheldingsmaatregel niet rechtsgeldig heeft kunnen nemen zonder wettelijke basis. Op Curaçao is het gangbaar om belastingvoorzieningen alleen via een aanschrijving of wettelijke regeling te implementeren. Het advies benadrukt dat belastingkwijtscheldingen van vóór 2017 alsnog in een ‘gelegenheidswet’ kunnen worden opgenomen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

De afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) heeft erop gewezen dat het legaliseren van belastingmaatregelen alleen mogelijk is als deze maatregelen eerder zijn gepubliceerd. De SER waarschuwt dat het niet goed is voor de rechtszekerheid als de minister op eigen initiatief zulke maatregelen neemt zonder wettelijke basis. Dit kan het vertrouwen van de burger in de overheid schaden.

Verder adviseert de SER dat de verleende belastingkwijtscheldingen van vóór 2017 beter kunnen worden goedgekeurd door de Staten. Dit creëert een wettelijke basis en voorkomt terugwerkende kracht van maatregelen. Het vertrouwen van de burger moet centraal staan, aldus de SER.

Het advies bevat ook kritiek op de effectiviteit van het belastingkwijtscheldingspakket. De SER beoordeelt dat het pakket niet alleen kosteneffectief moet zijn, maar ook strategisch doordacht. Er zijn verschillende verbeterpunten aangedragen om de uitvoering en het resultaat te optimaliseren.

Deel dit artikel