Nieuws Curaçao

Tegemoetkoming vaste lasten start 4 januari

Tegemoetkoming vaste lasten start 4 januari

Bedrijven kunnen vanaf maandag 4 januari om 16.00 uur hun aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van hun bedrijf. Deze regeling komt naast de NOW-regeling die de werkgever in staat stelt om werknemers in dienst te houden.

Bedrijven met werknemers, die hun gemiddelde omzet van juli tot en met september 2020 met meer dan 25% hebben zien afnemen, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling.

Voor de totale regeling is 23,8 miljoen gulden uitgetrokken. Het geld is onderdeel van de Nederlandse liquiditeitssteun, derde tranche. Voor het laatste kwartaal is Curaçao afhankelijk van de onderhandelingen die nu plaats vinden in het kader van de vierde tranche.

Achtergrond
Het beleid van de regering is om gezonde bedrijven te steunen de COVID-19-crisis door te komen. Sluiting of faillissement van deze bedrijven zou ten koste gaan van de werkgelegenheid.

Vaste lasten zijn de kosten die doorlopen, ook als er geen omzet gemaakt wordt door een bedrijf. Doorgaans zijn dat huur, pacht, interest- en aflossingsbetalingen, verzekeringen, leasebetalingen en abonnementen.

Met de tegemoetkoming in de vaste lasten kan een ondernemer volgens de overheid makkelijker zijn crediteuren betalen. Hiermee wordt voorkomen dat er een domino-effect ontstaat als gevolg van het feit dat ondernemers hun rekening niet meer kunnen betalen, waardoor andere ondernemers, verzekeringsmaatschappijen en lokale banken in liquiditeitsproblemen kunnen komen.

Voor de bedrijven op Curaçao is een bedrag van 23,8 miljoen gulden beschikbaar.

Voorwaarden
Ondernemingen op Curaçao die voor 28 februari 2020 geregistreerd staan bij de SVB en werknemers in dienst hebben, komen naast de NOW-regeling ook voor deze regeling in aanmerking. Maar de gemiddelde omzetdaling moet tenminste 25% bedragen in het derde kwartaal van het jaar 2020. Deze uitkering is gebaseerd op:

  • het omzet in het derde kwartaal van 2020, ten opzichte van dezelfde periode in 2019; 
  • het aandeel van 32% van de vaste kosten in de omzet zoals berekend door het CBS; en
  • het aandeel van minimaal 30% dat de overheid van de vaste kosten subsidieert.

De uitkering is minimaal 750, – gulden en kan oplopen tot maximaal 150.000 gulden per aanvrager per kwartaal.

Uitvoering
De regering egt dat de procedure om een tegemoetkoming aan te vragen zo eenvoudig mogelijk is gehouden. Bedrijven die eerder NOW hebben aangevraagd en/of ontvangen, worden vanzelf via mail uitgenodigd.

Alle overige bedrijven kunnen gebruik maken van het portaal via www.fondodisosten.org. Mochten er toch vragen zijn dan kan men de website raadplegen of een mail sturen naar de TVL helpdesk via: tvl@fondodisosten.org.

Alle aanvragen worden gecontroleerd door het Ministerie van Economische Ontwikkeling en uitbetaling gebeurt door de SVB. Indien nodig zal een additionele controle door de Belastingdienst en/of de Ontvanger plaatsvinden.

Bedrijven die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming vaste lasten en geen compliance problemen hebben, kunnen binnen een week na de sluitingsdatum van het portaal (11 januari 2021 om 16.00 uur) het geld op hun rekening tegemoet zien.


Deel dit artikel