Onderwijs

Uitslagen van de eindtoets basis onderwijs EFO bekend

WILLEMSTAD – Op Curaçao zijn in totaal zijn 1663 leerlingen geslaagd voor hun Eindtoets Basis Onderwijs EFO. 54 leerlingen stromen door naar ago, 446 naar havo en 1134 naar vsbo. Dat meldt het Curaçaose ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. De resultaten van de toets zijn overhandigd aan alle schoolbesturen.

Het EFO-traject is gecoördineerd door de Onderwijs- en Wetenschapssector in nauwe samenwerking met de Schoolbesturen en het Expertisecentrum voor Examens en Toetsen. 

Sale juli 2024Sale juli 2024

De uitslag betekent een stijging van het aantal leerlingen dat naar ago-onderwijs gaat, van drie naar vijf procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal havo-leerlingen daalt van 28 naar 27 procent en het vsbo krijgt drie procent minder leerlingen, van 68 naar 65 procent.

Dit jaar namen 52 scholen deel aan de EFO, met een totaal van 83 klassen. De toets bestond uit onderdelen in Papiaments, Nederlands en Rekenen/Wiskunde, verdeeld over 270 vragen. Leerlingen konden het onderdeel Rekenen/Wiskunde in het Nederlands of Papiamentu maken, afhankelijk van de instructietaal van hun school.

Deel dit artikel