Overheid

Verhoging onderstand en pensioenleeftijd, nieuw werkloosheidsfonds op Curaçao

WILLEMSTAD – De Curaçaose regering heeft plannen aangekondigd voor significante hervormingen in het sociale zekerheidsstelsel. Deze hervormingen omvatten een verhoging van de onderstand, de introductie van een werkloosheidsfonds en -uitkering, en een verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar per 2030. 

De voorstellen zijn ingediend door Ruthmilda Larmonie-Cecilia, de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), en maken deel uit van het Landspakket dat bij de Staten is ingediend.

De aangekondigde veranderingen richten zich op het verhogen van de financiële zekerheid voor minderbedeelden en het vergroten van de financiële duurzaamheid van het eiland. Op korte termijn wordt voorgesteld de onderstand voor alleenstaanden te verhogen naar 30 procent en voor gehuwden naar 52 procent van het minimumloon. Uiteindelijk is het doel om dit niveau te verhogen naar 70 procent van het minimumloon.

Daarnaast is het plan om een nieuw werkloosheidsfonds op te richten, dat zal zorgen voor uitkeringen aan werklozen. “Deze stappen zijn noodzakelijk om te zorgen voor een betrouwbare economische basis voor onze burgers”, aldus Larmonie-Cecilia tijdens een presentatie aan lokale organisaties.

Bredere Impact

De verhoging van de AOV-leeftijd is een maatregel die, volgens de minister, noodzakelijk is om de pensioenvoorzieningen in lijn te brengen met de toegenomen levensverwachting. Dit moet ook helpen de financiële houdbaarheid van het stelsel te verbeteren. Larmonie-Cecilia voegt toe: “Dit is geen quick fix, maar een noodzakelijke aanpassing om de toekomstige generaties te beschermen.”

Deze voorstellen hebben tot doel de sociale bescherming op het eiland te versterken en de samenwerking tussen de overheid en sociale partners te verbeteren. Volgens de minister is het cruciaal dat “alle betrokkenen, inclusief bedrijven en maatschappelijke organisaties, een rol spelen in dit proces.”

Het parlement zal de komende maanden debatteren over de voorstellen. Als ze worden goedgekeurd, zullen deze hervormingen naar verwachting een grote impact hebben op zowel de economie als op het sociale weefsel van Curaçao. 

Deel dit artikel