Nieuws Curaçao

Vertraging bij subsidieaanvraag Kas di Kuido ‘Nos Welita’ 

WILLEMSTAD – Kas di Kuido ‘Nos Welita’ heeft te laat haar subsidie-aanvraag ingediend. Dat zegt het ministerie van Sociale Ontwikkeling in een persbericht. Het ministerie zou het bejaardentehuis een aantal malen hebben gewezen op het tijdig indienen van een subsidie-aanvraag.

Het ministerie zegt herhaaldelijk te hebben benadrukt hoe belangrijk het is dat ‘Nos Welita’ zo snel mogelijk de benodigde documenten indient, ondanks de overschrijding van de wettelijke deadline. Daarnaast is de stichting uitgenodigd voor diverse verplichte conferenties georganiseerd door het ministerie, waarbij ‘Nos Welita’ afwezig bleef.

Volgens de geldende subsidieregeling voor 2024, vastgelegd in het Landsbesluit subsidie 2016, moet een subsidieaanvraag voor een activiteit van maximaal 12 maanden elk jaar opnieuw worden ingediend. Een aanvraag moet minstens 14 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend, wat betekent dat voor subsidies die per 1 januari 2024 ingaan, de deadline op 25 september 2023 lag. Tot op die datum had het ministerie nog geen aanvraag van ‘Nos Welita’ ontvangen.

Op 29 januari 2024 had het ministerie nog steeds geen aanvraag ontvangen, wat leidde tot een hernieuwde oproep aan de stichting. Het is niet de verantwoordelijkheid van het ministerie om dergelijke herinneringen te sturen, maar desondanks werd ‘Nos Welita’ aangemoedigd om alsnog een aanvraag in te dienen om te overwegen hoe de stichting ondersteund kan worden, gezien eerdere nalatigheden.

Op 18 februari 2024 ontving SOAW een e-mail van ‘Nos Welita’ waarin werd aangegeven dat zij voor 2024 geen subsidie hadden ontvangen. Hierop volgde een gedetailleerde uitleg van het ministerie waarom de subsidie niet kon worden toegekend, namelijk vanwege het ontbreken van een tijdige aanvraag.

Eindelijk, op 27 februari, ontving het ministerie een subsidieaanvraag van ‘Nos Welita’ voor 2024. Hoewel deze aanvraag, met terugwerkende kracht tot januari 2024, in strijd is met de subsidieregeling, heeft het ministerie toegezegd de aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken.

Het welzijn van de ouderen die in ‘Nos Welita’ verblijven is een prioriteit voor het ministerie van SOAW. Daarom zijn er al voorbereidingen getroffen om, indien nodig, te zorgen voor gegarandeerde zorg. 

Deel dit artikel