Nieuws Curaçao

85 Curaçaose ambtenaren bijgespijkerd op het gebied van Bestuursrecht

WILLEMSTAD – 85 ambtenaren zijn drie dagen op cursus geweest om bijgespijkerd te worden in het vak Bestuursrecht. Centrale focus in deze cursus was de totstandkoming van gedegen overheidsbesluiten.

Onderdelen daarin waren de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, mandaat, handhaving en de belangrijkste begrippen zoals bestuursorgaan, beschikking en belanghebbende. 

Ook de rechtspraktijk van Curaçao en de regio werd levendig in beeld gebracht. Aan de hand van vragen uit de dagelijkse praktijk werden de verschillende procedures en voorschriften uit de Landsverordening administratieve rechtspraak, Lar, besproken.

De cursus werd aangeboden via het Juridisch Platform, een initiatief van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken en was bedoeld voor juristen en beleidsmedewerkers bij overheidsorganisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden met de Lar te maken hebben en bestuursorganen van juridisch advies moeten voorzien. 

Het Juridisch Platform Curaçao heeft een netwerkfunctie om de samenwerking tussen ministeries te verstevigen en biedt ambtenaren de gelegenheid informatie en kennis op het gebied van juridische aangelegenheden uit te wisselen/te vergaren. Met als doel de juridische kwaliteit van overheidsproducten te verbeteren.

Deel dit artikel