Economie

Aanzienlijke stijging in belastingopbrengsten op Curaçao

WILLEMSTAD – De Belastingdienst heeft recent de opbrengsten voor het eerste kwartaal van 2024 vrijgegeven, waaruit blijkt dat er een opmerkelijke toename is in de belastinginkomsten. In de eerste drie maanden van dit jaar heeft de dienst ruim 400 miljoen gulden verzameld.

Dat is niet alleen een stijging van meer dan tien procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023, maar ook bijna 2,5 miljoen meer dan oorspronkelijk begroot.

De verlaagde winstbelastingtarieven, nu 15% voor de eerste NAf 500.000 aan belastbare winst, hebben niet geleid tot een afname van de totale belastingopbrengsten. In feite zijn er tot en met 2 april ruim vijftienduizend voorlopige aangiften voor winstbelasting ontvangen over het jaar 2023, met een totale aangegeven verschuldigde belasting van meer dan 71 miljoen. 

Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, waar ruim veertienduizend aangiften een totaal van net iets meer dan 70 miljoen gulden aan verschuldigde belasting vertegenwoordigden. Belangrijker is dat er een significant verbetering is in het percentage tijdig betaalde belastingen, van bijna 65 procent vorig jaar tot 85 procent dit jaar.

Naast de winstbelasting laten andere belastingmiddelen ook positieve ontwikkelingen zien. De loonbelasting en omzetbelasting hebben respectievelijk 8,5 miljoen en bijna tien miljoen meer opgebracht dan verwacht. 

Maar de inkomsten uit de Onroerendezaakbelasting (OZB) zijn lager dan begroot met bijna twaalf miljoen gulden, wat te wijten is aan een vertraging in het opleggen van de OZB-aanslagen voor 2024.

De sociale premies ten behoeve van de SVB hebben eveneens een positief resultaat laten zien met bijna 235 miljoen aan opbrengsten, wat net geen veertien miljoen gulden (6,2%) boven de begroting is.

Deel dit artikel